Hopp til hovedinnhold

Art: Tjernaks (Potamogeton natans)

Tjernaks (Potamogeton natans)

Vanlig tjernaks har bare flyteblad som utgår fra en opptil flere meter lang grov og greinet stengel. Flytebladene er brune eller rødbrune (enkelte ganger brungrønne) og avlange. Akset med mange brunlige småaks, sitter like over vannoverflata. Planten finnes over hele landet i alle typer vann.

Andre navn: vanleg tjønnaks, vanlig tjønnaks

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Tjernaksfamilien (Potamogetonaceae)
Slekt      Tjernaksslekta (Potamogeton)
Art       Tjernaks (Potamogeton natans)