Art: Hoppekreps (Eudiaptomus graciloides)

Hoppekreps (Eudiaptomus graciloides)

Denne arten har en østlig utbredelse, like til Kina. Hos oss er den vanlig nord for Trøndelag. Finnes både i små vann og i større innsjøer, som f.eks. Røsvatn, og kan utgjøre en viktig del av planktonsamfunnet. Vi kjenner også til et lite område i Trysil hvor arten finnes, og den er vanlig på andre siden av svenskegrensen. Den har også dukket opp i enkelte vann like sør for Bergen, men mangler ellers i Sør-Norge. Den synes å være nokså tilpasningsdyktig, og lever både i klare, oligotrofe vann, og i forurensede (eutrofe) vann. I nordlige strøk har den gjerne en generasjon per år, gjerne avbrutt av en fase med hvileegg. Lenger sør kan vi finne flere fortløpende generasjoner uten pause imellom.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Hoppekreps (Copepoda)
Orden    Calanoida
Familie     Diaptomidae
Slekt      Eudiaptomus
Art       Hoppekreps (Eudiaptomus graciloides)