Art: Gråspett (Picus canus)

 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (07.11.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (23.10.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (23.10.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (23.10.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (23.10.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Åsmund Berg (29.02.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Teksum (25.01.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Teksum (25.01.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Kirsten Myhr (19.01.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Trond Berg (25.01.2020)
 • Gråspett (Picus canus) Tone Hill (31.01.2019)
 • Gråspett (Picus canus) Åse Juveli Berg (13.01.2019)
 • Gråspett (Picus canus) Gerd Anita Aabakken (26.01.2019)
 • Gråspett (Picus canus) Per-Bjørn Rustand (27.01.2019)
 • Gråspett (Picus canus) Odd Harald Johansen (27.01.2019)
 • Gråspett (Picus canus) Asbjørn Stensnes Torgersen (03.02.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Åse Borge (28.01.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Solfrid Lund (28.01.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Håkon Øvermo (20.01.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Bente Tømte (26.01.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Morten Jagdum (27.01.2018)
 • Gråspett (Picus canus) Bjørn Kjelstad (25.01.2017)
 • Gråspett (Picus canus) Svanhild Skogen Haugerud (28.01.2017)
 • Gråspett (Picus canus) Sigrid Owren Furuli (29.01.2017)
 • Gråspett (Picus canus) Jorunn Ørsal Nes (29.01.2017)
 • Gråspett (Picus canus) Teddy Lykke Bisgaard (23.01.2017)
 • Gråspett (Picus canus) Birgit Odde Husom (17.01.2016)
 • Gråspett (Picus canus) Teddy Lykke Bisgaard (08.01.2016)
 • Gråspett (Picus canus)
 • Gråspett (Picus canus) Audun Jahren (24.01.2015)
 • Gråspett (Picus canus) Kjell-Magne Ellingsen (31.01.2015)
 • Gråspett (Picus canus) John Øystein Berg (25.01.2015)
 • Gråspett (Picus canus) Sverre Birkelund (25.01.2015)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Forsbakk (21.01.2015)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Forsbakk (02.02.2014)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Forsbakk (02.02.2014)
 • Gråspett (Picus canus) Audun Jahren (25.01.2014)
 • Gråspett (Picus canus) Loyd Evensen (24.01.2014)
 • Gråspett (Picus canus) edel jakobsen (01.11.2013)
 • Gråspett (Picus canus) Kari Johanne Todal (21.10.2013)
 • Gråspett (Picus canus)
 • Gråspett (Picus canus) Jan Svendsen (14.09.2013)
 • Gråspett (Picus canus) Trine Lise Fjelldal (18.03.2013)