Art: Lerkespore (Corydalis intermedia)

Andre navn: vanleg lerkespore, vanlig lerkespore

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Jordrøykfamilien (Fumariaceae)
Slekt      Lerkesporeslekta (Corydalis)
Art       Lerkespore (Corydalis intermedia)