Hopp til hovedinnhold

Art: Vinterkarse (Barbarea vulgaris)

Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Opphavsrett: Jason Sturner (CC BY 2.0)

Kjennetegn: Kan bli fra 30‐80 cm høy. Toårig plante som danner rosetter av mørkegrønne, blanke, grunnblad med 2‐5 fliker og kileformet endeflik. Stengel bladene tannete med ører. Gule blomster i en vid topp.

Voksested: Vinterkarse vokser i åkerkanter, langs grøfter og veier, skråninger
ved jernbane spor osv.

Voksested: Vinterkarse vokser i åkerkanter, langs grøfter og veier, skråninger ved jernbane spor osv.

Utbredelse: Opprinnelig en eurasiatisk art, kom trolig til Norge før 1700, nå finnes den i alle fylker.

Engelsk navn: Winter-cress

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Slekt      Vinterkarseslekta (Barbarea)
Art       Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Varietet        Buevinterkarse (Barbarea vulgaris var. arcuata)
Varietet        Rettvinterkarse (Barbarea vulgaris var. vulgaris)