Art: Bøk (Fagus sylvatica)

Bøk (Fagus sylvatica)
Opphavsrett: Siri B. Skoglund

Kjennetegn: Bøk er et stort tre (5-20 m) med jevn, lysegrå bark og hard ved. Bladene er blankt grønne med hel eller bukta kant. Først er de silkelodne, etter hvert har de bare hår i kanten. Blomstringen skjer etter løvspretten. To trekanta nøtter sitter sammen i en fliket og pigget hams. Mange steder er bøk eller en form av bøk med røde blad (blodbøk) plantet.

Voksested: Bøk trenger litt god jord og trives i tørr til frisk løv- og granskog.

Utbredelse: Bøketrærne kom til Norge for omkring 2000 år siden og sprer seg fremdeles. Tette, store skoger var allerede etablert da bøken nådde Norge. Det var vanskelig for bøken å trenge inn i disse skogene, og naturlig bøkeskog finner vi derfor bare i Vestfold og spredt ned til Aust-Agder. I Lindås i Hordaland har vi også en bøkeskog som er omkring 1000 år gammel. Den ble sannsynligvis plantet, kanskje av kongene fra kongsgården på Seim like ved?

I en tett bøkeskog er det lite lys som slipper til gjennom bladverket. Det er lite annet som vil gro her. Om våren er det nok lys til at vårplanter trives. Bøkens ved har stor verdi og blir brukt til bl.a. møbler, kunsthandverk og bruksgjenstander.

Engelsk navn: Common Beech

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bøkefamilien (Fagaceae)
Slekt      Bøkeslekta (Fagus)
Art       Bøk (Fagus sylvatica)