Familie: Ternefamilien (Sternidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
28.05.1991
Askim videregående skole
Kolbjørnviksjøen (Marker, Viken)
Svartspett (Dryocopus martius)
Fiskemåke (Larus canus)
Grønnspett (Picus viridis)
Rugde (Scolopax rusticola)
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
31.05.1990
Askim videregående skole
Kolbjørnviksjøen (Marker, Viken)
Kråke (Corvus cornix)
Linerle (Motacilla alba)
Makrellterne (Sterna hirundo)
««første 331-332 av 332