Familie: Ternefamilien (Sternidae)

Når kommer våren?
21.05.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2018 Ankomst makrellterne
Fugler ved foringsplassen
06.05.2018
Tove Bruun
Knattholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Hettemåke (12)
Makrellterne (9)
Kanadagås (8)
Grågås (6)
Knoppsvane (4)
Hvitkinngås (3)
Storskarv (3)
Svartbak (3)
Tjeld (3)
Gravand (2)
Gråhegre (2)
Rødstjert (2)
Vendehals (2)
Når kommer våren?
07.05.2018
Arne Geir Trædal
Breivik (Sandnes, Rogaland)
07.05.2018 Ankomst makrellterne
Når kommer våren?
06.05.2018
Byrknes skule
Byrknes (Gulen, Vestland)
04.05.2018 Gåsunger selje
06.05.2018 Ankomst makrellterne
05.05.2018 Blomstring engkarse
06.05.2018 Sang for første gang gjøkfugler
Når kommer våren?
23.04.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Vardetangen (Austrheim, Vestland)
20.04.2018 Reirbygging tjeld
20.04.2018 Sang for første gang tjeld
20.04.2018 Ankomst tjeld
20.04.2018 Reirbygging stær
20.04.2018 Sang for første gang stær
20.04.2018 Ankomst stær
20.04.2018 Gåsunger selje
20.04.2018 Blomstring selje
20.04.2018 Bladsprett (musøre) selje
20.04.2018 Reirbygging rødnebbterne
20.04.2018 Sang for første gang rødnebbterne
20.04.2018 Ankomst rødnebbterne
20.04.2018 Reirbygging linerle
20.04.2018 Sang for første gang linerle
20.04.2018 Ankomst linerle
20.04.2018 Blomstring hvitveis
20.04.2018 Blomstring hestehov
20.04.2018 Reirbygging grågås
20.04.2018 Sang for første gang grågås
20.04.2018 Ankomst grågås
20.04.2018 Blomstring furu
20.04.2018 Bladsprett (musøre) furu
20.04.2018 Reirbygging fiskemåke
20.04.2018 Sang for første gang fiskemåke
20.04.2018 Ankomst fiskemåke
20.04.2018 Voksenstadiet humler
Fenologi på Nordkalotten
13.10.2017
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.09.2017 Frukt/frødannelse tyttebær
15.04.2017 Første observasjon snøspurv
25.05.2017 Første observasjon rødnebbterne
09.10.2017 Begynnende løvfall rogn
04.10.2017 Blad 50% gule rogn
03.10.2017 Frukt/frødannelse rogn
30.06.2017 Blomstring molte
05.06.2017 Første observasjon løvsanger
31.05.2017 Første observasjon linerle
29.04.2017 Første observasjon humler
05.06.2017 Første observasjon blåstrupe
28.09.2017 Begynnende løvfall bjørk
Når kommer våren?
25.06.2017
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.06.2017 Ankomst ærfugl
27.05.2017 Ankomst tjeld
19.06.2017 Reirbygging storspove
19.06.2017 Ankomst storspove
20.06.2017 Ankomst skjære
19.06.2017 Ankomst siland
19.06.2017 Ankomst rødnebbterne
20.06.2017 Ankomst løvsanger
19.06.2017 Ankomst laksand
27.05.2017 Ankomst heipiplerke
19.06.2017 Ankomst grågås
28.05.2017 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
11.06.2017
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
20.05.2017 Ankomst vipe
11.06.2017 Blomstring stjernesildre
11.06.2017 Ankomst sandsvale
11.06.2017 Ankomst makrellterne
Fenologi på Nordkalotten
06.06.2017
Bioforsk Svanhovd
Svanhovd (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
18.05.2017 Første bitt stikkemygg
13.05.2017 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
02.05.2017 Første observasjon rødnebbterne
26.05.2017 Første observasjon løvsanger
07.05.2017 Første observasjon linerle
18.05.2017 Første observasjon humler
24.05.2017 Første observasjon gjøk
21.05.2017 Første observasjon blåstrupe
02.06.2017: Isfrie vann
02.06.2017: Snøen borte fra bakken
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.05.2017 Reirbygging tjeld
16.03.2017 Ankomst tjeld
23.01.2017 Ankomst svartstrupetrost
17.05.2017 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2017 Ankomst snøspurv
12.05.2017 Ankomst sivspurv
09.05.2017 Sang for første gang rødvingetrost
03.05.2017 Ankomst rødvingetrost
15.05.2017 Ankomst rødstilk
24.05.2017 Ankomst rødnebbterne
14.05.2017 Ankomst linerle
09.05.2017 Ankomst jernspurv
20.05.2017 Ankomst heilo
20.05.2017 Reirbygging gråtrost
05.05.2017 Ankomst gråtrost
04.04.2017 Ankomst grågås
03.03.2017 Ankomst grønnsisik
05.04.2017 Ankomst fiskemåke
15.05.2017 Ankomst enkeltbekkasin
26.04.2017 Ankomst bokfink
20.05.2017 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.03.2016 Ankomst tjeld
15.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2016 Ankomst rødvingetrost
20.05.2016 Ankomst rødnebbterne
13.05.2016 Ankomst ringtrost
23.05.2016 Ankomst ringdue
05.05.2016 Ankomst nøtteskrike
23.05.2016 Ankomst løvsanger
02.05.2016 Ankomst linerle
19.05.2016 Ankomst heilo
01.05.2016 Ankomst gråtrost
15.04.2016 Ankomst grågås
22.05.2016 Ankomst gjøk
04.04.2016 Ankomst fiskemåke
06.05.2016 Ankomst enkeltbekkasin
18.05.2016 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
24.05.2017
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2017 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
10.05.2017
Byrknes skule
Byrknes (Gulen, Vestland)
09.05.2017 Ankomst makrellterne
Når kommer våren?
06.05.2017
Odd Magne Berge Iversen
Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
06.05.2017 Sang for første gang makrellterne
06.05.2017 Ankomst makrellterne
Når kommer våren?
06.05.2017
Arne Geir Trædal
Breivik (Sandnes, Rogaland)
05.05.2017 Ankomst makrellterne
««første 16-30 av 332 siste»»