Familie: Jofamilien (Stercorariidae)

Når kommer våren?
10.07.2020
Paal-Magnus Solvang
Tjeldnes (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.07.2020 Reirbygging tyvjo
08.07.2020 Reirbygging småspove
06.07.2020 Reirbygging gravand
Når kommer våren?
03.06.2020
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.06.2020 Ankomst grønnsisik
30.05.2020 Ankomst fjelljo
Fugler ved foringsplassen
04.02.2018
Arvid Georg Larsen
Rødseth, Gursken (Sande, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Svarttrost (7)
Kjøttmeis (6)
Kråke (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Gråmåke (1)
Storjo (1)
Storskarv (1)
Svartbak (1)
Når kommer våren?
31.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.05.2015 Ankomst rødvingetrost
15.05.2015 Ankomst rødstjert
15.05.2015 Ankomst kjernebiter
14.05.2015 Ankomst heilo
14.05.2015 Ankomst fjelljo
14.05.2015 Ankomst bokfink
09.05.2015 Ankomst bjørkefink
26.07.2015 Ankomst tranefugler
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2017 Ankomst tyvjo
04.02.2017 Ankomst storspove
10.04.2017 Ankomst storlom
20.05.2017 Ankomst ringtrost
30.05.2017 Ankomst måltrost
30.05.2017 Ankomst heipiplerke
18.05.2017 Blomstring hagenøkleblom
30.05.2017 Ankomst gransanger
15.04.2017 Ankomst fjæreplytt
26.05.2017 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
25.06.2015
Knut-Are Nilssen
Torsmo Senja (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Brunnakke (150)
Grågås (50)
Kråke (40)
Sangsvane (32)
Kjøttmeis (30)
Gråspurv (20)
Stokkand (20)
Laksand (14)
Granmeis (12)
Dompap (6)
Gråhegre (6)
Heilo (6)
Linerle (6)
Skjære (5)
Enkeltbekkasin (4)
Fossekall (4)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Tyvjo (4)
Gjøk (2)
Horndykker (2)
Kongeørn (2)
Nøtteskrike (1)
Når kommer våren?
11.05.2014
Roald Inge Nilsen
Skallelv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
10.05.2014 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
09.05.2013
Birger Knudsen
Svartnes havn (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
09.05.2013 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
20.05.2012
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.05.2012 Ankomst rødnebbterne
16.05.2012 Ankomst tyvjo
16.05.2012 Ankomst linerle
17.05.2012 Ankomst hettemåke
17.05.2012 Ankomst blåmeis
17.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
16.05.2012 Ankomst gråtrost
19.05.2012 Ankomst trane
Når kommer våren?
13.05.2012
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2012 Ankomst fjelljo
Når kommer våren?
22.05.2011
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2011 Ankomst rødnebbterne
14.05.2011 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
14.05.2010
Odd Ivar Woll
Rebbenesøy. Karlsøy komune (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.05.2010 Ankomst linerle
08.05.2010 Ankomst linerle
12.05.2010 Ankomst sanglerke
11.05.2010 Ankomst rødvingetrost
11.05.2010 Ankomst heipiplerke
11.05.2010 Ankomst tyvjo
08.05.2010 Ankomst rødstilk
13.05.2010 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
09.05.2010
Birger Knudsen
Svartneshavna (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
09.05.2010 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
28.05.2009
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
03.05.2009 Ankomst svarttrost
02.05.2009 Ankomst linerle
23.05.2009 Ankomst gjøk
02.04.2009 Ankomst tjeld
13.04.2009 Ankomst vipe
08.05.2009 Blomstring hestehov
25.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
04.04.2009 Gåsunger selje
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
01.05.2009 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
01.06.2008
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.06.2008 Ankomst tyvjo
1 - 15 av 39 siste»»