Art: Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius)

Ingen registreringer.