Slekt: Hippolais

Når kommer våren?
07.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2020 Sang for første gang tornsanger
04.06.2020 Ankomst tornsanger
04.06.2020 Sang for første gang gulsanger
04.06.2020 Ankomst gulsanger
07.06.2020 Blomstring lupinslekta
Når kommer våren?
29.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2019 Blomstring hvitkløver
29.05.2019 Sang for første gang gulsanger
29.05.2019 Ankomst gulsanger
28.05.2019 Blomstring engsyre
29.05.2019 Blomstring enghumleblom
29.05.2019 Sang for første gang bjørkefink
29.05.2019 Ankomst bjørkefink
29.05.2019 Blomstring øyentrøstslekta
Når kommer våren?
24.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.05.2018 Sang for første gang gulsanger
24.05.2018 Ankomst gulsanger
24.05.2018 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
01.06.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2017 Sang for første gang gulsanger
01.06.2017 Ankomst gulsanger
Når kommer våren?
23.05.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.05.2016 Blomstring enghumleblom
23.05.2016 Ankomst gulsanger
23.05.2016 Sang for første gang gulsanger
Når kommer våren?
07.05.2016
stein-kåre derås
brandsdal (Gulen, Vestland)
07.05.2016 Ankomst gulsanger
07.05.2016 Sang for første gang gulsanger
Når kommer våren?
29.01.2016
Hilde Bergljot Gjørvad
Årdal (Sunnfjord, Vestland)
03.05.2015 Ankomst bjørkefink
15.03.2015 Ankomst bokfink
19.05.2015 Ankomst gjøk
22.04.2015 Ankomst gransanger
19.05.2015 Ankomst gulsanger
13.05.2015 Ankomst linerle
09.05.2015 Ankomst løvsanger
25.05.2015 Ankomst munk
27.04.2015 Ankomst måltrost
17.04.2015 Ankomst ringdue
24.03.2015 Ankomst rugde
17.04.2015 Ankomst storspove
06.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2015 Ankomst tjeld
Fugler ved foringsplassen
27.04.2015
Robert A. Hansen
Fiskfjord (Sortland - Suortá, Nordland)
Løvsanger (15)
Kjøttmeis (8)
Bjørkefink (6)
Dompap (6)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Gulsanger (1)
Når kommer våren?
28.05.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
28.05.2014 Ankomst gulsanger
28.05.2014 Sang for første gang gulsanger
26.05.2014 Blomstring liljekonvall
Fugleobservasjoner
03.05.2014
Oddbjørn Johansen
storvika (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Fugleobservasjoner
12.06.2013
Stryn vidaregåande skule
Flostranda naturreservat (Stryn, Vestland)
Ravn (Corvus corax)
Gjøk (Cuculus canorus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Grønnspett (Picus viridis)
Jernspurv (Prunella modularis)
Spettmeis (Sitta europaea)
Svarttrost (Turdus merula)
Måltrost (Turdus philomelos)
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
Fugleliv langs kyst og vatn
08.06.2012
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Fiskemåke (Larus canus)
Skjære (Pica pica)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.06.2012
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Løvmeis (Poecile palustris)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Når kommer våren?
24.05.2012
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
24.05.2012 Ankomst gulsanger
1-15 av 45 siste»»