Art: Markpiplerke (Anthus campestris)

Ingen observasjoner.