Familie: Trostefamilien (Turdidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Svarttrost (Turdus merula)164274350947816.10.2019
Rødstrupe (Erithacus rubecula)116763043839619.10.2019
Gråtrost (Turdus pilaris)354069427519.10.2019
Rødvingetrost (Turdus iliacus)7091307912.10.2019
Måltrost (Turdus philomelos)278585906.07.2019
Ringtrost (Turdus torquatus)2083071426.05.2019
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)119200430.05.2019
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)1001781421.05.2019
Duetrost (Turdus viscivorus)74109106.05.2019
Buskskvett (Saxicola rubetra)5397206.07.2019
Blåstrupe (Luscinia svecica)39115522.08.2019
Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros)1416330.01.2018
Nattergal (Luscinia luscinia)811 20.05.2019
Svartstrupe (Saxicola torquatus)89 28.01.2018
Svartstrupetrost (Turdus atrogularis)77415.04.2018
Turdus sp.66 24.11.1994
Trostefamilien (Turdidae indet.)44 21.11.2014
Svartflekktrost (Turdus eunomus)33 08.04.2019
Sørnattergal (Luscinia megarhyncos)11 25.08.2011