Familie: Trostefamilien (Turdidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Svarttrost (Turdus merula)205985587068423.01.2022
Rødstrupe (Erithacus rubecula)152234060361123.01.2022
Gråtrost (Turdus pilaris)4092810112223.01.2022
Rødvingetrost (Turdus iliacus)84015242022.01.2022
Måltrost (Turdus philomelos)3266821517.01.2022
Ringtrost (Turdus torquatus)2523661911.10.2021
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)124209930.05.2021
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)1112022007.07.2021
Duetrost (Turdus viscivorus)86126202.01.2022
Buskskvett (Saxicola rubetra)55105416.05.2021
Blåstrupe (Luscinia svecica)44125507.06.2021
Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros)1416330.01.2018
Svartstrupe (Saxicola torquatus)910 10.05.2020
Nattergal (Luscinia luscinia)710 20.05.2019
Svartstrupetrost (Turdus atrogularis)77415.04.2018
Turdus sp.66 24.11.1994
Trostefamilien (Turdidae indet.)55 06.05.2021
Svartflekktrost (Turdus eunomus)11118.01.2020
Sørnattergal (Luscinia megarhynchos)11 25.08.2011