Art: Bergirisk (Carduelis flavirostris)

Fugleobservasjoner
10.08.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Trane (Grus grus)
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Når kommer våren?
15.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.05.2020 Ankomst steinskvett
14.05.2020 Ankomst bergirisk
Fugler ved foringsplassen
02.05.2020
Lise Sletvoldd
Båsmoen (Rana, Nordland)
Bergirisk (25)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
 
Når kommer våren?
02.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
02.05.2020 Ankomst bergirisk
 
Når kommer våren?
22.04.2020
Iselin Evje
Tomeide (Nesna, Nordland)
06.03.2020 Ankomst tjeld
29.03.2020 Ankomst gulspurv
26.03.2020 Ankomst bokfink
22.04.2020 Ankomst bjørkefink
12.04.2020 Ankomst bergirisk
 
Når kommer våren?
18.04.2020
Herdis Grønvik
Grunnreisa (Sørreisa, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.04.2020 Ankomst bergirisk
 
Fugler ved foringsplassen
12.04.2020
Iselin Evje
Tomeide (Nesna, Nordland)
Bergirisk (16)
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
25.01.2020 Sang for første gang ringdue
14.01.2020 Ankomst gråtrost
28.01.2020 Ankomst gjerdesmett
03.01.2020 Ankomst blåmeis
16.01.2020 Ankomst bergirisk
16.01.2020 Blomstring løvetannslekta
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Blåmeis (7)
Fiskemåke (4)
Kråke (4)
Kjøttmeis (3)
Bergirisk (2)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ringdue (2)
Brunsisik (1)
Grevling (1)
Katt (1)
Mink (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bjørkefink (8)
Bergirisk (4)
Grønnfink (4)
Laksand (4)
Gråspurv (2)
Tjeld (2)
Granmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bjørkefink (9)
Bergirisk (6)
Laksand (4)
Dompap (2)
Kråke (2)
Tjeld (2)
Gråhegre (1)
Orrfugl (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Teist (1)
Vånd (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Tjeld (2)
Gråhegre (1)
Orrfugl (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Laksand (4)
Dompap (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Tjeld (2)
Oter (1)
Ringtrost (1)
Røyskatt (1)
Tårnfalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.04.2019
Anders Braanaas
Soknevågvegen 141 (Askvoll, Vestland)
Bergirisk (3)
Steinskvett (2)
Tornirisk (2)
Linerle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
10.02.2019
Tommy Krokstrand
Bjørndalstoppen 7 (Bodø, Nordland)
Bergirisk (40)
Grønnfink (20)
Bokfink (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
 
1-15 av 152 siste»»