Art: Tornirisk (Carduelis cannabina)

Fugler ved foringsplassen
02.08.2019
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Fet, Akershus)
Låvesvale (10)
Gråtrost (8)
Pilfink (8)
Skjære (8)
Taksvale (8)
Blåmeis (6)
Linerle (6)
Grønnfink (5)
Gransanger (4)
Rødstrupe (4)
Grønnspett (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Tornirisk (2)
 
Fugler ved foringsplassen
21.04.2019
Anders Braanaas
Soknevågvegen 141 (Askvoll, Sogn og Fjordane)
Bergirisk (3)
Steinskvett (2)
Tornirisk (2)
Linerle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
12.04.2019
Tony Thoresen
Åsa (Ringerike, Buskerud)
Bokfink (8)
Pilfink (7)
Svarttrost (6)
Bjørkefink (5)
Stillits (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (3)
Grønnsisik (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Skogdue (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Linerle (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Tornirisk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
12.04.2019
Tony Thoresen
Åsa (Ringerike, Buskerud)
Bokfink (9)
Bjørkefink (7)
Pilfink (7)
Stillits (6)
Svarttrost (6)
Grønnsisik (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Tornirisk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Kari Nicolaisen
Huth (Fredrikstad, Østfold)
Kjøttmeis (10)
Tornirisk (6)
Bydue (5)
Pilfink (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.07.2018
Tove Bruun
Knattholmen (Sandefjord, Vestfold)
Tornirisk (3)
 
Fugleobservasjoner
29.06.2018
John Olav Myking
hedemarktoppen (Hamar, Hedmark)
Tornirisk (Carduelis cannabina)
Når kommer våren?
20.05.2018
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
19.05.2018 Ankomst tornirisk
 
Fugler ved foringsplassen
22.06.2017
Svein Burkeland
Østre torgauten (Fredrikstad, Østfold)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Bokfink (7)
Spettmeis (7)
Toppmeis (5)
Ekorn (3)
Hare (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Grønnspett (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Ringdue (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Tornirisk (2)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Svartspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.04.2017
Rune Løvnæseth
Ellingsrud (Ski, Akershus)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Gråtrost (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Tornirisk (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.04.2017
Tony Thoresen
Åsa (Ringerike, Buskerud)
Grønnsisik (21)
Bjørkefink (7)
Bokfink (6)
Stillits (6)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Gulspurv (4)
Gråtrost (3)
Pilfink (3)
Tornirisk (3)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
09.04.2017
Leif Christian Torsøe
Jørgenstad (Lindesnes, Vest-Agder)
Bokfink (7)
Grønnsisik (7)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (5)
Ringdue (4)
Rødstrupe (4)
Blåmeis (3)
Rødvingetrost (3)
Bjørkefink (2)
Heipiplerke (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Spettmeis (2)
Tornirisk (2)
Fuglekonge (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.03.2017
Tony Thoresen
Åsa (Ringerike, Buskerud)
Grønnsisik (15)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (5)
Svarttrost (5)
Grønnfink (4)
Skjære (3)
Stillits (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Tornirisk (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Når kommer våren?
12.06.2015
Bergliot Herigstad
Borestranda, Klepp kommune (Sandnes, Rogaland)
11.06.2015 Ankomst tornirisk
 
Fugleobservasjoner
16.09.2014
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Hordaland)
Tornirisk (Carduelis cannabina)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Hagesanger (Sylvia borin)
 
1-15 av 51 siste»»