Art: Gråsisik (Carduelis flammea)

Fugler ved foringsplassen
15.05.2021
Knut Klose
Voksen skog (Oslo)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (10)
Stillits (8)
Gråspurv (7)
Grønnfink (6)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Skjære (4)
Stær (4)
Spettmeis (3)
Bokfink (2)
Linerle (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
05.05.2021
Ole Andreas Brekkemoen
Sagemoveien 128 (Arendal, Agder)
Gråspurv (14)
Kjøttmeis (6)
Bokfink (3)
Gråsisik (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Jernspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
12.04.2021
May Helene Leikåsen
Komperud (Åsnes, Innlandet)
Bokfink (30)
Gulspurv (13)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (4)
Skjære (4)
Dompap (3)
Ekorn (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Linerle (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
05.04.2021
May Helene Leikåsen
Komperud (Åsnes, Innlandet)
Bokfink (55)
Bjørkefink (13)
Gulspurv (10)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Pilfink (2)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.03.2021
May Helene Leikåsen
Komperud (Åsnes, Innlandet)
Bokfink (50)
Gulspurv (15)
Dompap (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråsisik (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2021
May Helene Leikåsen
Komperud (Åsnes, Innlandet)
Gulspurv (25)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (5)
Dompap (5)
Nøtteskrike (5)
Gråsisik (3)
Grønnfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
15.04.2021
Tove Helene Meyer
Leines (Leirfjord, Nordland)
Stær (40)
Gråspurv (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Gråsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
16.04.2021
Rolf F.Hansen
Gramstølen (Lærdal, Vestland)
Bokfink (150)
Gråsisik (12)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Nøtteskrike (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
09.04.2021
Idun Østgård
Måssårabben 6 (Os, Innlandet)
Gråsisik (80)
Snøspurv (11)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
06.04.2021
Karin Svarliaunet
Svalivegen 19 (Overhalla, Trøndelag)
Pilfink (16)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Gulspurv (12)
Gråspurv (10)
Dompap (8)
Grønnfink (6)
Skjære (4)
Gråsisik (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Blåmeis (9)
Dompap (8)
Kjøttmeis (6)
Stjertmeis (5)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (17)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Grønnsisik (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Fuglekonge (1)
Gråsisik (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (40)
Blåmeis (11)
Kjøttmeis (10)
Flaggspett (3)
Bjørkefink (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.03.2021
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
Bokfink (21)
Gulspurv (8)
Dompap (7)
Gråsisik (5)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Kaie (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Svartmeis (2)
Kråke (1)
Ringdue (1)
Fugler ved foringsplassen
13.03.2021
Tove Helene Meyer
Leines (Leirfjord, Nordland)
Gråsisik (20)
Stær (12)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
1 - 15 av 21 369 siste»»