Art: Gråsisik (Carduelis flammea)

Fugler ved foringsplassen
14.07.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Grønnfink (12)
Bokfink (6)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.05.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Bokfink (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Jernspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.05.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Ekorn (1)
Hønsehauk (1)
Linerle (1)
Spettmeis (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.11.2019
M. Dahl
Pepperstad (Vestby, Akershus)
Grønnfink (25)
Stillits (15)
Pilfink (14)
Grønnsisik (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Kjernebiter (2)
Rødstrupe (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.10.2019
Trond Helge Jensen
Strand Tønsnes (Tromsø, Troms)
Sidensvans (30)
Storskarv (25)
Gråtrost (9)
Grønnfink (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Stokkand (7)
Dompap (6)
Kråke (5)
Rødvingetrost (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Fuglekonge (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Gransanger (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
15.11.2019
Kristin Kolåseter
Muruvik (Malvik, Sør-Trøndelag)
Sidensvans (100)
Gråspurv (27)
Grønnsisik (12)
Pilfink (9)
Grønnfink (5)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2019
Atle Havdal
Gisnadalen (Rennebu, Sør-Trøndelag)
Granmeis (26)
Gråsisik (20)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (9)
Spettmeis (7)
Gråspurv (6)
Skjære (5)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Pilfink (2)
Dvergfalk (1)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Grønnfink (32)
Grønnsisik (27)
Pilfink (15)
Bydue (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Skjære (4)
Stær (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
09.11.2019
Per Olav Slåsæther
Slåsæther (Folldal, Hedmark)
Sidensvans (20)
Gråsisik (2)
Fugler ved foringsplassen
02.11.2019
Paal-Magnus Solvang
Tjeldnes (Tjeldsund, Nordland)
Gråsisik (10)
Grankorsnebb (8)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Granmeis (1)
Kjøttmeis (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
21.10.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Sidensvans (37)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Bydue (4)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.09.2019
elin sissener
galliåsen (Arendal, Aust-Agder)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (4)
Grønnsisik (3)
Linerle (3)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Kråke (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2019
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Buskerud)
Pilfink (10)
Gråsisik (6)
Bokfink (5)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (4)
Dompap (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Svarthvit fluesnapper (3)
Blåmeis (2)
Gulspurv (2)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Heipiplerke (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.08.2019
Knut Gamst
Transfarelvmoen 15 (Alta, Finnmark)
Bjørkefink (20)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (12)
Løvmeis (10)
Ekorn (8)
Skjære (8)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Gulspurv (2)
Krikkand (1)
Spurvehauk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
22.06.2019
Roar Skjeret
Valderøy, Sætra (Giske, Møre og Romsdal)
Gråspurv (11)
Grønnfink (7)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Gråsisik (3)
Grønnsisik (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
1-15 av 18041 siste»»