Art: Gråsisik (Carduelis flammea)

Fugler ved foringsplassen
24.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (8)
Bokfink (5)
Bjørkefink (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Måltrost (2)
Steinskvett (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Linerle (1)
Løvsanger (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
26.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugler ved foringsplassen
20.05.2020
May-Lene Meyer
Båsmo (Rana, Nordland)
Bjørkefink (30)
Bydue (10)
Grønnsisik (10)
Gråtrost (8)
Bokfink (5)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Ekorn (3)
Jernspurv (3)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Blåstrupe (1)
Flaggspett (1)
Måltrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.05.2020
Harald Odden
Trollhaugen (Åmot, Innlandet)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (5)
Blåmeis (4)
Gråtrost (4)
Bokfink (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Grønnfink (2)
Jernspurv (2)
Kjernebiter (2)
Linerle (2)
Pilfink (2)
Skogdue (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
19.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (8)
Bokfink (5)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Ekorn (3)
Sivspurv (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Gråtrost (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Måltrost (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.04.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnfink (20)
Pilfink (20)
Bokfink (10)
Grønnsisik (10)
Måltrost (8)
Dompap (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Linerle (5)
Trane (5)
Gråsisik (4)
Gråtrost (4)
Kjøttmeis (4)
Stær (4)
Bjørkefink (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Ringtrost (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Husmus (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
17.05.2020
Jens Egil Holand
Åsland (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (3)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Linerle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2020
Geir Knudsen
Heiane (Alver, Vestland)
Gråspurv (10)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (7)
Bokfink (6)
Dompap (6)
Kråke (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Gulspurv (3)
Bjørkefink (2)
Gråsisik (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Grønnspett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.02.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Gråsisik (12)
Dompap (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
17.01.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Gråsisik (40)
Dompap (20)
Konglebit (8)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.12.2019
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Dompap (20)
Grønnfink (12)
Konglebit (8)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
16.11.2019
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Gråsisik (6)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
15.05.2019
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (20)
Bokfink (20)
Sivspurv (8)
Nøtteskrike (4)
Gråsisik (3)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Løvsanger (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.12.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Gråsisik (45)
Dompap (25)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
15.04.2020
Magnar Evertsen
Riebanluodda 5 (Guovdageaidnu - Kautokeino, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Snøspurv (30)
Gråspurv (20)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (6)
Skjære (5)
Grønnfink (2)
 
1-15 av 19724 siste»»