Hopp til hovedinnhold

Art: Vintereik (Quercus petraea)

Vintereik (Quercus petraea)

Kjennetegn: I motsetning til den vanligere sommereika har vintereik lang (1-2 cm) bladstilk og nøttene sitter nesten helt inntil kvisten. Nøttene har heller ikke tydelige striper slik som hos sommereikas nøtter. De visne bladene på vintereik blir sittende på langt utover vinteren.

Voksested: Du finner den i tørr skog og berg oftest nær sjøen på solvarme steder.

Utbredelse: Vintereik er ikke så vanlig som sommereik, og du finner den fra Østfold langs kysten nord til Sula i Møre og Romsdal.

Engelsk navn: Sessile Oak

Forvekslingsarter: Sommereik (Quercus robur)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bøkefamilien (Fagaceae)
Slekt      Eik (Quercus)
Art       Vintereik (Quercus petraea)