Art: Småengkall (Rhinanthus minor)

Småengkall (Rhinanthus minor)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Snylterotfamilien (Orobanchaceae)
Slekt      Engkallslekta (Rhinanthus)
Art       Småengkall (Rhinanthus minor)
Underart        Fjellkall (Rhinanthus minor subsp. groenlandicus)
Underart        Høstkall (Rhinanthus minor subsp. stenophyllus)
Underart        Kystkall (Rhinanthus minor subsp. monticola)
Underart        Slåttekall (Rhinanthus minor subsp. minor)