Art: Rein (Rangifer tarandus)

Kjennetegn: Reinen er gråbrun med strihåret pels, og begge kjønn bærer gevir. Skulderhøyden blir inntil 125 cm og bukker kan veie opptil 270 kg. Simla er noe mindre.

Habitat: Reinen er utbredt i nordlige deler av Eurasia og Nord-Amerika. I Norge finner vi den i flokker på snaufjellet og i bjørkebeltet. Enkelte steder kan man også finne rein i furuskog.

Næring: Om vinteren består 40-80% av føden av lav fra bakken eller trær, resten av føden består av gress og buskvekster. Om sommeren lever den på urter, gress, dvergbusker og noe lav.

Formering: Brunst og parring foregår fra midt i september til midt i oktober, og en kalv (i sjeldne fall to kalver) fødes i mai-juni.

Spor: Avtrykket etter klovene er ca. 8-9 cm langt og 9-10 cm bredt. Ekskrementene er små, uregelmessige kuler, 12-15 mm lange og 7-10 mm brede.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Partåede klovdyr (Artiodactyla)
Familie     Hjortefamilien (Cervidae)
Underfamilie      Capreolinae
Slekt       Rangifer
Art        Rein (Rangifer tarandus)