Art: Rødmus (Myodes rutilus)

Kjennetegn: Halen tett håret, rundt 1/3 av kroppslengden med lengre hår i spissen. Rødbrun rygg, gulbrune kroppssider og hvit underside. Kroppslengde 80-120 mm, hale 25-40 mm og vekt 20-40 gram. Nattaktiv.

Habitat: Nordlig art utbredt fra Nord-Norge østover gjennom Asia og i Nord-Amerika. I Norge finnes den fra Vesterålen og nordover, helst i skogsterreng, men også i mose- og lyngmark. Om vinteren finnes den ofte i hus. Syklisk med bestandstopper hvert 3.-4. år.

Næring: Frø, knopper og bær, men også smådyr og fugleegg. Om vinteren blant annet skjegglav.

Formering: Varierer mye med bestandstetthet. 7-8 unger i kullet, har 1-4 kull i somemrhalvåret.

Engelsk navn: Northern red-backed vole

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Gnagere (Rodentia)
Underorden     Smågnagere (Myomorpha)
Familie      Våndfamilien (Arvicolidae)
Slekt       Myodes
Art        Rødmus (Myodes rutilus)