Hopp til hovedinnhold

Art: Klatremus (Myodes glareolus)

Kjennetegn: Halen omtrent halvparten av kroppens lengde. Ører ses godt. Rødlig brun rygg, brunlige kroppssider, hvit buk. Hvitgrå føtter. Kroppslengde 80-135 mm, hale 35-72 mm og vekt 12-40 gram.

Habitat: Utbredelse fra Irland i vest og østover til Altai. I Norge nord til Rana og Salten i Nordland. Finnes oftest i løv- og blandingsskog, men finnes også i barskog. Kan gå opp til 1400 m.o.h. i Sør-Norge. Meget god klatrer. Lager ganger og bol på eller under marken. Vanligvis syklisk med bestandstopper hvert 3.-4. år.

Næring: Frø, knopper og bær, men også en del smådyr. Om vinteren blant annet bark og skjegglav.

Formering: Kan kjønnsmodne første sommer. Drektig i 18-21 døgn. Kullstørrelsen er 3-8 unger. Klatremusa har gjerne 2-4 kull i sommerhalvåret.

Engelsk navn: Bank vole

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Gnagere (Rodentia)
Underorden     Smågnagere (Myomorpha)
Familie      Hamsterfamilien (Cricetidae)
Slekt       Myodes
Art        Klatremus (Myodes glareolus)