Hopp til hovedinnhold

Familie: Maur (Formicidae)

Maur (Formicidae)

I Norge er det funnet 50 arter maur. De har bitende munndeler og en tydelig
avsnøring mellom bak og forkropp. På ryggsiden av denne kan sees en eller
to forhøyninger eller knuter. Hannene og fertile hunner har vinger. Hunnene
mister disse etter parringen. Arbeidere er vingeløse. Mange arter danner
store flerårige kolonier.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Årevinger (Hymenoptera)
Familie    Maur (Formicidae)
Slekt     Camponotus
Slekt     Lasius
Art      Enggulmaur (Lasius flavus)
Art      Svart jordmaur (Lasius niger)
Slekt     Skogsmaur (Formica)
Art      Svart sauemaur (Formica fusca)
Art      Rød skogsmaur (Formica rufa)