Art: Grønnsisik (Carduelis spinus)

Fugler ved foringsplassen
25.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Pilfink (23)
Grønnfink (13)
Grønnsisik (12)
Blåmeis (6)
Bydue (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
23.08.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Hønsehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.08.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Grønnfink (6)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.08.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (3)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
14.07.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Grønnfink (12)
Bokfink (6)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.05.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Bokfink (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Jernspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.05.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Bokfink (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Grønnfink (1)
Linerle (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
16.04.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Gransanger (21)
Bokfink (13)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.11.2019
M. Dahl
Pepperstad (Vestby, Akershus)
Grønnfink (25)
Stillits (15)
Pilfink (14)
Grønnsisik (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Kjernebiter (2)
Rødstrupe (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
11.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Pilfink (22)
Grønnfink (20)
Bydue (19)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Dompap (6)
Gulspurv (4)
Grønnsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.11.2019
Kristin Kolåseter
Muruvik (Malvik, Sør-Trøndelag)
Sidensvans (100)
Gråspurv (27)
Grønnsisik (12)
Pilfink (9)
Grønnfink (5)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
14.11.2019
Tor Midtbust
Bensen (Stordal, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (25)
Kjøttmeis (20)
Svarttrost (10)
Gråspurv (8)
Blåmeis (5)
Pilfink (3)
Bokfink (2)
Løvmeis (2)
Grønnsisik (1)
Grønnspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Grønnfink (32)
Grønnsisik (27)
Pilfink (15)
Bydue (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Skjære (4)
Stær (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.10.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Sidensvans (81)
Grønnfink (17)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (9)
Bydue (7)
Blåmeis (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.10.2019
M. Dahl
Pepperstad (Vestby, Akershus)
Pilfink (16)
Stillits (14)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (4)
Dompap (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Dvergspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
1-15 av 14226 siste»»