Art: Skogflaggermus (Myotis brandtii)

Kjennetegn: Svært lik skjeggflaggermus men kan ha en mer brunlig/rødbrunlig ryggfarge som voksen. Ansikts- og ørehud også mer brunlig og lysere enn skjeggflaggermus. Kroppslengde 39-51 mm, hale 32-44 mm, vingespenn 19-24 cm og underarmslengde 33-39 mm. Vekt 4,5-9,5 gram. Rask flukt med kjappe vendinger. Nattaktiv.

Habitat: Finnes i hele Europa (unntatt Skottland, Irland, Korsika og Sør-Italia) og østover gjennom Asia til Stillehavet. I Sverige nord til Skellefteå. Ett sikkert funn i Norge på Stiklestad. Knyttet til skog og vann. Dagleieri bygninger, vinterdvale i grotter og gruver.

Næring: Lite kjent. Antakeligvis nokså likt skjeggflaggermus.

Formering: Hunnene trolig forplantningsdyktige i sitt andre leveår. Ynglekolonier på 20-60 hunner.

Andre navn: brandtflaggermus

Engelsk navn: Brandt's bat

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt       Myotis
Art        Skogflaggermus (Myotis brandtii)