Art: Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)

Kjennetegn: Lett kjennelig på to gylne felt på ryggen. Mørk svartbrun overside med gylne hårspisser på hodet og ryggen. Undersiden kremgul. Ungdyr mørkere enn voksne. Korte og nokså brede ører, mørk brunsvarte ører og ansiktshud. Kroppslengde 55-64 mm, hale 35-50 mm, underarmslengde 38-43 mm og vingespenn 24-28 cm. Vekt 8-17 gram. Rask flukt med dype vingeslag. Nattaktiv.

Habitat: Finnes i Nord-, Mellom- og Øst-Europa unntatt Danmark, ett funn i Storbritannia. Vanligste flaggermus i Norge. Trives i kulturlandskap, skogsterreng, og hager og parker i byer. Jakter i halvåpent landskap, gjerne rundt trekronene. Dagleie i loftsrom, husgavler og i hule trær. Vinterdvale fra september-april enkeltvis i gruver, grotter, hule trær, bak bordkledning og trolig i fuktige kjellere, fritt på bergvegg og inne i smale spalter.

Næring: Små tovinger utgjør 50% av dietten, tar også nattsommerfugler, biller, vårfluer og stankelbeinmygg.

Formering: Ynglekolonier med 10-70 hunner, føder en eller to unger i juni-juli.

Engelsk navn: Northern bat

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt       Eptesicus
Art        Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)