Familie: Glattnesefamilien (Vespertilionidae)

Andre navn: glattneseflaggermus

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattnesefamilien (Vespertilionidae)
Slekt       Barbastella
Art        Bredøre (Barbastella barbastellus)
Slekt       Eptesicus
Art        Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
Slekt       Myotis
Art        Skogflaggermus (Myotis brandtii)
Art        Vannflaggermus (Myotis daubentonii)
Art        Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus)
Art        Børsteflaggermus (Myotis nattereri)
Slekt       Nyctalus
Art        Storflaggermus (Nyctalus noctula)
Slekt       Pipistrellus
Art        Trollflaggermus (Pipistrellus nathusii)
Art        Tusseflaggermus (Pipistrellus pipistrellus)
Art        Dvergflaggermus (Pipistrellus pygmaeus)
Slekt       Plecotus
Art        Brunlangøre (Plecotus auritus)
Slekt       Vespertilio
Art        Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus)