Hopp til hovedinnhold

Art: Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Fugler ved foringsplassen
23.03.2023
Per-Arne Telneset
Furumoveien 5 (Tynset, Innlandet)
Pilfink (23)
Dompap (9)
Gråsisik (8)
Gulspurv (7)
Polarsisik (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
08.03.2023
L.H
Blomsterdalen (Bergen, Vestland)
Gråspurv (15)
Svarttrost (13)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Grønnsisik (5)
Stær (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Stjertmeis (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Grønnfink (1)
Gulspurv (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
18.02.2023
Per-Arne Telneset
Furumoveien 5 (Tynset, Innlandet)
Dompap (14)
Gulspurv (11)
Pilfink (10)
Gråsisik (9)
Blåmeis (7)
Gråspurv (7)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Stær (25)
Bjørkefink (20)
Fiskemåke (15)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Grønnfink (8)
Svarttrost (8)
Bokfink (7)
Pilfink (7)
Grønnsisik (6)
Stillits (6)
Kråke (5)
Ringdue (5)
Gråmåke (4)
Gråspurv (3)
Kvinand (3)
Bydue (2)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Munk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Rose Mari Olsen
Krabbstumarka (Overhalla, Trøndelag)
Gulspurv (32)
Grønnfink (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Katt (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Rådyr (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Elisabeth Bøe Olsborg
Taugata 11 (Stavanger, Rogaland)
Svarttrost (15)
Gråspurv (10)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Tyrkerdue (3)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Satu Oltedal
Sunde (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (14)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Kjøttmeis (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2023
Terje moringen
Ringen (Lillehammer, Innlandet)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Arnfinn Ødegård
Haugstad (Hå, Rogaland)
Gråspurv (16)
Bjørkefink (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Rødstrupe (4)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Tyrkerdue (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Kjell Berg
Byfoged Christensens Gate 23 (Stavanger, Rogaland)
Kjøttmeis (4)
Tyrkerdue (2)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Dag Olav Rønning
Cicignon (Fredrikstad, Viken)
Pilfink (15)
Bydue (8)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (4)
Tyrkerdue (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kaie (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Torbjørn Fjermestad
Ålgårdsveien 26 (Gjesdal, Rogaland)
Gråspurv (22)
Gulspurv (17)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (14)
Svarttrost (11)
Blåmeis (10)
Bjørkefink (6)
Stær (5)
Tyrkerdue (5)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Fuglekonge (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Gjerdesmett (1)
Ringdue (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Sissel Ness Moland
Pollestadmyra 9 (Klepp, Rogaland)
Gråspurv (17)
Kaie (11)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (6)
Tyrkerdue (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
mette eknes
Stallane, Knarvik (Alver, Vestland)
Gråspurv (25)
Stær (14)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (9)
Kråke (4)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Sissel Kjesbu
Sole (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (21)
Blåmeis (10)
Gråspurv (10)
Pilfink (10)
Tyrkerdue (8)
Kaie (7)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
1 - 15 av 4 127 siste»»