Art: Kantnøkkerose (Nymphaea candida)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Slekt      Hvitnøkkeroseslekta (Nymphaea)
Art       Kantnøkkerose (Nymphaea candida)