Hopp til hovedinnhold

Orden: Niøyer (Petromyzoniformes)

BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
30.04.1997
Bærums Verk skole
Lomma (Bærum, Akershus)
(1)
Frosker (Anura)
Gjedde (Esox lucius)
Niøyefamilien (Petromyzonidae)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
27.05.1994
Askim videregående skole
Ledengstjern (Marker, Østfold)
Hvitfinnet steinulke (Cottus gobio)
Bekkeniøye (Lampetra planeri)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
09.10.2000
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Mjøsstrand)
Hork (Acerina cernua)
Bekkeniøye (Lampetra planeri)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørret (Salmo trutta)
Harr (Thymallus thymallus)