Hopp til hovedinnhold

Art: Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Kjennetegn: Har blanke blader som er helt uten spiss og ofte en innbuktning ytterst. Barken er mørkegrå og sprekker opp. Hunnraklene er korte og sitter på lange skaft. Under modningen blir de runde og treharde.

Leveområde: Svartor er nokså varmekjær og forlanger fuktig muldrik jord. Den hører hjemme langs vassdrag i lavlandet, i sumpskog og på myrlendt mark som kommer ned i fjæra.

Utbredelse: Den holder seg stort sett til kysten og går opp til Trøndelag.

Andre navn: mørkolder

Engelsk navn: Black Alder

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bjørkefamilien (Betulaceae)
Slekt      Oreslekta (Alnus)
Art       Svartor (Alnus glutinosa)