Hopp til hovedinnhold

Familie: Duefamilien (Columbidae)

Fugler ved foringsplassen
09.02.2004
Fuglevennen
Duken (Færder, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (30)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Gråtrost (6)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Flaggspett (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2004
Fuglevennen
Duken (Færder, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (30)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Pilfink (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
15.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Kråke (35)
Ringdue (19)
Bjørkefink (16)
Kjøttmeis (10)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Gjerdesmett (3)
Spettmeis (3)
Rødstrupe (2)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Ringdue (65)
Sidensvans (55)
Bjørkefink (35)
Kjøttmeis (16)
Grønnfink (8)
Skjære (7)
Stjertmeis (7)
Gråtrost (6)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Kråke (4)
Gjerdesmett (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Bokfink (2)
Fiskemåke (1)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Kråke (115)
Sidensvans (100)
Bjørkefink (75)
Ringdue (25)
Gråtrost (15)
Skjære (15)
Gråspurv (13)
Grønnfink (12)
Tyrkerdue (12)
Bydue (10)
Kjøttmeis (9)
Svarttrost (9)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Gjerdesmett (7)
Rødstrupe (4)
Rødvingetrost (4)
Spettmeis (4)
Grønnsisik (2)
Bokfink (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler i bymiljø
15.09.2004
Sonans Privatgymnas AS/Avd Bergen
Bergen sentrum (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
 
Fugler i bymiljø
14.09.2004
Sonans Privatgymnas AS/Avd Bergen
Bergen sentrum (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
 
Dyreobservasjoner
15.05.2004
NOF Hordaland
Nygårdsparken (Bergen, Vestland)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
 
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
14.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst ringdue
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
 
Fugleliv langs kyst og vatn
11.06.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Ringdue (Columba palumbus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kattugle (Strix aluco)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
30.04.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2004
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Tveitevannet (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Due (Columbidae sp.)
Kaie (Corvus monedula)
Sothøne (Fulica atra)
Fiskemåke (Larus canus)
 
Når kommer våren?
02.04.2004
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
26.03.2004 Blomstring hestehov
30.03.2004 Blomstring selje
31.03.2004 Ankomst skogdue
19.03.2004 Ankomst vipe
 
Når kommer våren?
13.03.2004
Daniel Rosenstiel
Oterhals (Aukra, Møre og Romsdal)
11.03.2004 Ankomst vipe
29.02.2004 Ankomst grågås
09.03.2004 Ankomst gravand
06.03.2004 Ankomst ringdue
 
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
 
««første 16 276 - 16 290 av 16 290