Hopp til hovedinnhold

Orden: Duefugler (Columbiformes)

Når kommer våren?
02.04.2004
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
26.03.2004 Blomstring hestehov
30.03.2004 Blomstring selje
31.03.2004 Ankomst skogdue
19.03.2004 Ankomst vipe
Når kommer våren?
13.03.2004
Daniel Rosenstiel
Oterhals (Aukra, Møre og Romsdal)
11.03.2004 Ankomst vipe
29.02.2004 Ankomst grågås
09.03.2004 Ankomst gravand
06.03.2004 Ankomst ringdue
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
Fugleliv langs kyst og vatn
22.05.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Sandsvale (Riparia riparia)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
13.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
12.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Spettmeis (Sitta europaea)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.05.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Spettmeis (Sitta europaea)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
30.05.2002
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
10.05.2002 Ankomst låvesvale
09.05.2002 Ankomst buskskvett
10.05.2002 Ankomst løvsanger
06.04.2002 Ankomst ringdue
21.04.2002 Bladsprett (musøre) hegg
11.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2002 Ankomst linerle
19.04.2002 Ankomst grågås
24.05.2002 Blomstring markjordbær
27.05.2002 Blomstring dvergsoleie
14.05.2002 Blomstring kattefot
18.04.2002 Ankomst måltrost
18.04.2002 Ankomst jernspurv
03.04.2002 Voksenstadiet neslesommerfugl
14.05.2002 Blomstring bakkesoleie
15.04.2002 Ankomst linerle
21.04.2002 Ankomst trane
19.05.2002 Blomstring hegg
27.05.2002 Blomstring ballblom
07.04.2002 Blomstring vårpengeurt
01.04.2002 Blomstring hestehov
24.03.2002 Ankomst vipe
18.05.2002 Ankomst gjøk
30.03.2002 Ankomst svarttrost
21.04.2002 Ankomst gråtrost
27.03.2002 Ankomst stær
05.04.2002 Ankomst bokfink
05.04.2002 Ankomst rødstrupe
18.04.2002 Ankomst rødvingetrost
24.05.2002 Blomstring tiriltunge
27.05.2002 Blomstring forglemmegei
Dyreobservasjoner
08.05.2002
Nyborg skole
Bakliområdet (Trondheim, Trøndelag)
Kvinand (Bucephala clangula)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Ringdue (Columba palumbus)
Ravn (Corvus corax)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Granmeis (Poecile montanus)
Jernspurv (Prunella modularis)
Fuglekonge (Regulus regulus)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Svarttrost (Turdus merula)
Måltrost (Turdus philomelos)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2002
Granly skole
Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
VANDA: Fugler
23.11.1994
Melsom videregående skole
Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
And (Anatidae sp.)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Musvåk (Buteo buteo)
Due (Columbidae sp.)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Svalefamilien (Hirundinidae)
Måker (Laridae sp.)
Snipe (Scolopacidae sp.)
VANDA: Fugler
23.11.1994
Øksnevad vidaregåande skole
Øksnevadtjørna (Klepp, Rogaland)
Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Kaie (Corvus monedula)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Fasan (Phasianus colchicus)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
VANDA: Fugler
14.09.1989
Hustadvika vidaregåande skole
Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Gråtrost (Turdus pilaris)
VANDA: Fugler
25.11.1994
Flekkefjord vgs
Mosvatnet (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gås (Anatidae sp.)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Due (Columbidae sp.)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Terner (Laridae sp.)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
««første 16 291 - 16 293 av 16 293