Slekt: Saxicola

Når kommer våren?
04.04.2021
Flaktveit skole
Viksøy (Bergen, Vestland)
03.04.2021 Første observasjon svartskogsnegl
28.03.2021 Ankomst grågås
14.02.2021 Ankomst fiskemåke
03.04.2021 Ankomst buskskvett
 
Fugleobservasjoner
10.08.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Trane (Grus grus)
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Når kommer våren?
20.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
20.05.2020 Blomstring rosenrot
20.05.2020 Sang for første gang buskskvett
20.05.2020 Ankomst buskskvett
 
Når kommer våren?
10.05.2020
Ni.karlsen
Åsagrendi (Dovre, Innlandet)
10.05.2020 Ankomst svartstrupe
 
Fugler ved foringsplassen
06.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (8)
Rødvingetrost (8)
Svarthvit fluesnapper (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Buskskvett (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
 
Når kommer våren?
25.06.2019
Sølvi Enger
Gaustadvegen 373, 2345 Ådalsbruk (Løten, Innlandet)
01.04.2019 Ankomst trane
11.05.2019 Ankomst tornskate
20.03.2019 Ankomst svarttrost
27.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2019 Ankomst stillits
15.03.2019 Ankomst skogdue
20.04.2019 Ankomst rødvingetrost
25.03.2019 Ankomst rødstrupe
06.04.2019 Ankomst perleugle
11.04.2019 Ankomst måltrost
01.03.2019 Ankomst musvåk
17.05.2019 Ankomst låvesvale
20.04.2019 Ankomst linerle
15.02.2019 Ankomst lappugle
03.06.2019 Ankomst kjernebiter
19.04.2019 Ankomst jernspurv
02.04.2019 Ankomst gråhegre
02.04.2019 Ankomst grønnsisik
23.03.2019 Ankomst grønnfink
03.06.2019 Sang for første gang gjøk
30.03.2019 Ankomst gjerdesmett
10.05.2019 Ankomst buskskvett
22.03.2019 Ankomst bokfink
22.03.2019 Sang for første gang bjørkefink
22.03.2019 Ankomst bjørkefink
20.04.2019 Ankomst svane
02.06.2019 Ankomst såerle
 
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Hund (Canis familiaris)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buorm (Natrix natrix)
Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Hoggorm (Vipera berus)
 
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Hund (Canis familiaris)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buorm (Natrix natrix)
Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Hoggorm (Vipera berus)
 
Når kommer våren?
30.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
30.04.2019 Blomstring åkerforglemmegei
30.04.2019 Sang for første gang låvesvale
30.04.2019 Ankomst låvesvale
30.04.2019 Blomstring kystmaure
30.04.2019 Sang for første gang buskskvett
30.04.2019 Ankomst buskskvett
30.04.2019 Blomstring bakkesoleie
 
Fugler ved foringsplassen
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kvinand (15)
Stokkand (12)
Toppand (11)
Krikkand (6)
Laksand (4)
Sivspurv (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Sangsvane (2)
Buskskvett (1)
 
Når kommer våren?
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2019 Ankomst sivspurv
30.04.2019 Ankomst buskskvett
 
Fugler ved foringsplassen
11.04.2019
M. Dahl
Pepperstad (Vestby, Viken)
Bjørkefink (12)
Bokfink (10)
Grønnfink (10)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Gråsisik (6)
Grønnsisik (6)
Skjære (6)
Stillits (6)
Buskskvett (4)
Jernspurv (4)
Kjernebiter (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
 
Når kommer våren?
10.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
10.05.2018 Sang for første gang buskskvett
10.05.2018 Ankomst buskskvett
 
Fugler ved foringsplassen
11.02.2018
Signe Vinge
Lein Midtre (Frosta, Trøndelag)
Gråspurv (5)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Skjære (2)
Buskskvett (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (100)
Storskarv (100)
Gråmåke (50)
Gråsisik (50)
Gråtrost (50)
Kjøttmeis (20)
Svartbak (20)
Småskogmus (15)
Blåmeis (10)
Siland (10)
Stjertmeis (10)
Svarttrost (10)
Havørn (7)
Granmeis (5)
Løvmeis (5)
Rødvingetrost (5)
Dompap (3)
Svartmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Toppskarv (2)
Hvitryggspett (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Ringtrost (1)
Rugde (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spurvehauk (1)
Svartstrupe (1)
 
1 - 15 av 100 siste»»