Hopp til hovedinnhold

Familie: Fluesnapperfamilien (Muscicapidae)

Når kommer våren?
08.06.2024
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
31.05.2024 Blomstring ballblom
01.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
01.04.2024 Blomstring blåveis
17.03.2024 Ankomst bokfink
16.04.2024 Blomstring engfiol
19.05.2024 Blomstring fuglevikke
29.04.2024 Ankomst gransanger
29.04.2024 Sang for første gang gransanger
09.04.2024 Ankomst gråtrost
22.04.2024 Blomstring gullstjerne
31.05.2024 Blomstring harerug
11.05.2024 Blomstring hegg
01.04.2024 Blomstring hestehov
26.05.2024 Blomstring hundekjeks
01.04.2024 Voksenstadiet husflue
09.04.2024 Blomstring hvitveis
03.04.2024 Ankomst jernspurv
13.05.2024 Blomstring korsknapp
18.05.2024 Blomstring liljekonvall
10.04.2024 Ankomst linerle
05.05.2024 Ankomst låvesvale
23.04.2024 Blomstring maigull
01.05.2024 Blomstring marianøkleblom
18.05.2024 Blomstring markjordbær
31.05.2024 Blomstring prestekrage
21.03.2024 Ankomst ringdue
18.05.2024 Blomstring rød jonsokblom
30.03.2024 Ankomst rødstrupe
11.04.2024 Ankomst rødvingetrost
12.05.2024 Voksenstadiet sitronsommerfugl
18.05.2024 Blomstring skogstorkenebb
07.05.2024 Blomstring stemorsblom
07.05.2024 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
28.03.2024 Ankomst stær
01.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.03.2024 Ankomst svarttrost
12.05.2024 Voksenstadiet sørgekåpe
05.05.2024 Ankomst taksvale
24.05.2024 Blomstring tepperot
19.05.2024 Blomstring tiriltunge
20.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika
23.05.2024 Ankomst tårnseiler
10.05.2024 Blomstring vinterkarse
16.04.2024 Voksenstadiet humler
29.04.2024 Blomstring løvetannslekta
26.05.2024 Blomstring forglemmegei
19.05.2024 Blomstring engsoleie
Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
Når kommer våren?
06.06.2024
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
05.06.2024 Ankomst rødstjert
Fugler og fuglekasser
04.06.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Når kommer våren?
31.05.2024
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
30.05.2024 Ankomst blåstrupe
Når kommer våren?
28.05.2024
Erik Grette
Rollag Boligfelt (Rollag, Buskerud)
28.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
24.05.2024
Grethe Nicolaysen
Søndre (Hadsel, Nordland)
21.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
24.05.2024
Kristian Moen
Baksalen (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
22.05.2024 Ankomst gjøk
22.05.2024 Ankomst løvsanger
22.05.2024 Ankomst steinskvett
Fugler ved foringsplassen
21.05.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Ringdue (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Linerle (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Skjære (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
21.05.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fugler ved foringsplassen
17.05.2024
Nina Bøkseth
Refsetvollen (Midtre Gauldal, Trøndelag)
Svarthvit fluesnapper (8)
Fugler ved foringsplassen
16.05.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Ringdue (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Grevling (1)
Når kommer våren?
14.05.2024
Anne Sofie Ervik
Husbakken (Vefsn, Nordland)
05.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
14.05.2024
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.05.2024 Blomstring alperips
12.05.2024 Blomstring bekkeblom
11.05.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
13.05.2024 Blomstring markjordbær
13.05.2024 Blomstring plomme
12.05.2024 Ankomst sildemåke
14.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
14.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
14.05.2024
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
10.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
1 - 15 av 2 024 siste»»