Hopp til hovedinnhold

Familie: Haukefamilien (Accipitridae)

Fugler ved foringsplassen
21.06.2024
Sverre Midlang
Songvesborgi 33 (Voss, Vestland)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.06.2024
Sverre Midlang
Songvesborgi 33 (Voss, Vestland)
Spurvehauk (1)
 
Fugleobservasjoner
18.05.2024
jannika vestgarden
Holtsås (Notodden, Telemark)
Vepsevåk (Pernis apivorus)
Fugleobservasjoner
25.04.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Gravand (Tadorna tadorna)
 
Når kommer våren?
02.05.2024
Kristian Moen
Baksalen (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
01.05.2024 Ankomst fjellvåk
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Munk (2)
Ravn (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Flaggspett (1)
Gransanger (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Når kommer våren?
01.05.2024
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
01.05.2024 Ankomst fjellvåk
30.04.2024 Ankomst gråtrost
 
Fugler ved foringsplassen
16.03.2024
Sverre Midlang
Songvesborgi 33 (Voss, Vestland)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
21.04.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
20.04.2024 Ankomst fjellvåk
 
Fugleobservasjoner
20.04.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Grågås (Anser anser)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Gravand (Tadorna tadorna)
 
Fugler ved foringsplassen
13.04.2024
May Britt Stjerna
Søndre Spitalen (Stange, Innlandet)
Gråtrost (6)
Bokfink (5)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Trane (2)
 
Når kommer våren?
12.04.2024
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
12.04.2024 Ankomst gransanger
12.04.2024 Sang for første gang gransanger
09.04.2024 Ankomst musvåk
 
Fugler ved foringsplassen
12.03.2024
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Buskerud)
Gulspurv (20)
Skjære (18)
Bokfink (12)
Rådyr (12)
Blåmeis (10)
Pilfink (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Stær (4)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Linerle (2)
Spettmeis (2)
Grevling (1)
Gråspett (1)
Hare (1)
Heipiplerke (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
 
Når kommer våren?
08.04.2024
Kim-Laurits Gunnerød
Bakke (Holmestrand, Vestfold)
08.04.2024 Ankomst musvåk
 
Fugler ved foringsplassen
31.03.2024
Frøydis Mathiesen
Konnerud (Drammen, Buskerud)
Bokfink (47)
Stær (23)
Pilfink (20)
Ringdue (13)
Skjære (13)
Svarttrost (10)
Bjørkefink (5)
Gråspurv (5)
Fiskemåke (4)
Grønnsisik (4)
Gulspurv (4)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Stillits (2)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grevling (1)
Jernspurv (1)
Katt (1)
Spurvehauk (1)
 
1 - 15 av 14 500 siste»»