Familie: Erlefamilien (Motacillidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Linerle (Motacilla alba)166438984603.09.2021
Heipiplerke (Anthus pratensis)110208301.10.2021
Vintererle (Motacilla cinerea)751051120.04.2021
Gulerle (Motacilla flava)5167406.06.2021
Trepiplerke (Anthus trivialis)4378322.05.2021
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)2640125.03.2021
Såerle (Motacilla flava thunbergi)58 14.07.2021
Svartryggerle (Motacilla alba yarrellii)11 11.04.2014
Svarthodet gulerle (Motacilla flava feldegg)11 04.06.2021
Lappiplerke (Anthus cervinus)11 29.05.2011