Familie: Erlefamilien (Motacillidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Linerle (Motacilla alba)162937603721.06.2020
Heipiplerke (Anthus pratensis)104198118.06.2020
Vintererle (Motacilla cinerea)67961112.05.2020
Gulerle (Motacilla flava)4965418.05.2020
Trepiplerke (Anthus trivialis)4175301.06.2020
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)2334101.02.2020
Såerle (Motacilla flava thunbergi)58 27.05.2020
Lappiplerke (Anthus cervinus)11 29.05.2011
Svartryggerle (Motacilla alba yarrellii)11 11.04.2014