Art: Polarlomvi (Uria lomvia)

Ingen observasjoner.