Art: Polarmåke (Larus hyperboreus)

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Antti Rissanen
Kiberg (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (100)
Ærfugl (50)
Stellerand (45)
Praktærfugl (40)
Havelle (30)
Bydue (12)
Polarmåke (10)
Ravn (10)
Svartbak (10)
Gråspurv (5)
Fjæreplytt (3)
Toppskarv (3)
Kjøttmeis (1)
Skjære (1)
Teist (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Steinar Nesse
Madlamark (Stavanger, Rogaland)
Grønnfink (25)
Gråspurv (20)
Fiskemåke (17)
Bokfink (12)
Svarttrost (10)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Kornkråke (6)
Kråke (6)
Pilfink (6)
Gråmåke (4)
Ringdue (4)
Skjære (4)
Kaie (3)
Svartmeis (3)
Gråtrost (2)
Polarmåke (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
16.01.2006
Knut Totland
Søa (Heim, Trøndelag)
Grønnfink (120)
Gråmåke (26)
Kråke (25)
Gråspurv (14)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Siland (2)
Skjære (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Kvinand (1)
Polarmåke (1)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
09.01.2006
Knut Totland
Søa (Heim, Trøndelag)
Grønnfink (40)
Kråke (25)
Gråmåke (19)
Gråspurv (15)
Siland (4)
Skjære (4)
Fossekall (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Polarmåke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)