Hopp til hovedinnhold

Art: Steinvender (Arenaria interpres)

Fugler ved foringsplassen
24.01.2022
Elin Trollerud
Aukskaget (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Grønnfink (23)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (12)
Gråsisik (12)
Steinvender (8)
Storskarv (5)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Gråmåke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
ellen westlye
Revtangen (Klepp, Rogaland)
Stær (79)
Kråke (68)
Grønnfink (44)
Pilfink (38)
Stokkand (37)
Gråspurv (35)
Skjære (15)
Blåmeis (11)
Storskarv (9)
Brunnakke (7)
Kjøttmeis (7)
Tyrkerdue (6)
Bokfink (4)
Svarttrost (4)
Ravn (3)
Steinvender (2)
Fuglekonge (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Skjærpiplerke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.03.2018
Johnny Hoem
Kvalvåg, Frei (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Siland (6)
Steinvender (6)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Kråke (50)
Bjørkefink (32)
Gråhegre (22)
Gråspurv (22)
Stokkand (22)
Stjertmeis (19)
Dompap (18)
Svarttrost (15)
Grønnsisik (11)
Siland (11)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Katt (7)
Bokfink (6)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Fuglekonge (3)
Havørn (3)
Knoppsvane (3)
Kvinand (3)
Ravn (3)
Rådyr (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Fossekall (2)
Gjerdesmett (2)
Nordlig storskarv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Steinvender (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Varsler (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråhegre (22)
Stjertmeis (19)
Siland (18)
Stokkand (17)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Fossekall (3)
Knoppsvane (3)
Nordlig storskarv (3)
Fjæreplytt (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Steinvender (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Rut Helene Langebrekke Nilsen
Kråkvågsvaet og Storslåttøya (Ørland, Trøndelag)
Gråmåke (100)
Stokkand (50)
Kråke (45)
Ærfugl (20)
Steinvender (15)
Storskarv (15)
Havelle (10)
Gråhegre (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Kvinand (1)
Storspove (1)
 
Når kommer våren?
10.03.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
08.05.2004 Ankomst steinvender
19.03.2004 Ankomst bokfink
19.03.2004 Ankomst rødvingetrost
21.03.2004 Ankomst grågås
26.03.2004 Ankomst linerle
30.03.2004 Ankomst heipiplerke
08.04.2004 Ankomst grønnstilk
08.04.2004 Ankomst sildemåke
09.04.2004 Ankomst måltrost
09.04.2004 Ankomst tjeld
15.04.2004 Ankomst gransanger
15.04.2004 Ankomst jernspurv
17.04.2004 Ankomst bjørkefink
19.04.2004 Ankomst låvesvale
23.04.2004 Ankomst munk
25.04.2004 Ankomst rødstilk
02.05.2004 Ankomst taksvale
01.06.2004 Ankomst tårnseiler
04.06.2004 Ankomst møller
30.05.2004 Ankomst gluttsnipe
24.04.2004 Ankomst løvsanger
17.04.2003 Ankomst grågås
19.05.2003 Ankomst møller
26.04.2003 Ankomst sandsvale
23.04.2003 Ankomst sildemåke
27.03.2003 Ankomst hettemåke
01.04.2003 Ankomst vintererle
05.04.2003 Ankomst måltrost
24.03.2003 Ankomst fiskemåke
29.04.2003 Ankomst låvesvale
05.04.2003 Ankomst siland
27.03.2003 Ankomst brunnakke
06.05.2003 Ankomst munk
29.03.2003 Ankomst bjørkefink
28.04.2003 Ankomst gluttsnipe
26.04.2003 Ankomst taksvale
11.03.2003 Ankomst krikkand
24.05.2003 Ankomst smålom
18.05.2003 Ankomst sandlo
10.05.2003 Ankomst buskskvett
04.05.2003 Ankomst dvergfalk
27.04.2003 Ankomst strandsnipe
23.04.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2003 Ankomst storspove
29.03.2003 Ankomst enkeltbekkasin
29.03.2003 Ankomst gråtrost
11.03.2003 Ankomst vipe
24.04.2003 Ankomst låvesvale
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
24.03.2002 Ankomst vintererle
29.04.2002 Ankomst rødstilk
18.03.2002 Ankomst tjeld
27.03.2002 Ankomst heipiplerke
03.04.2002 Ankomst linerle
24.04.2002 Ankomst låvesvale
02.04.2002 Ankomst brunnakke
15.05.2002 Ankomst munk
21.03.2002 Ankomst bjørkefink
27.03.2002 Ankomst krikkand
02.04.2002 Ankomst storspove
03.05.2002 Ankomst taksvale
04.04.2002 Ankomst sivspurv
07.04.2002 Ankomst gransanger
23.04.2002 Ankomst sandsvale
07.04.2002 Ankomst gravand
27.04.2002 Ankomst steinskvett
17.03.2002 Ankomst snøspurv
19.03.2004 Ankomst hettemåke
08.04.2004 Ankomst fiskemåke
19.03.2004 Ankomst krikkand
19.03.2004 Ankomst brunnakke
 
Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
06.04.2003 Ankomst sivspurv
10.05.2003 Ankomst steinvender
08.04.2004 Ankomst skogsnipe
23.03.2004 Ankomst vintererle