Art: Brushane (Calidris pugnax)

Når kommer våren?
16.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
16.05.2020 Ankomst brushane
Fugler ved foringsplassen
23.09.2018
Trond Asbjørn Aamodt
Fetsund lense (Lillestrøm, Viken)
Brushane (59)
Grågås (50)
Kråke (11)
Kvinand (8)
Skjære (8)
Krikkand (6)
Gråmåke (4)
Storskarv (2)
Gråhegre (1)
 
Når kommer våren?
19.08.2011
Karianne Storvoll
Nymoen (Hemnes, Nordland)
08.05.2011 Ankomst trane
02.06.2011 Ankomst brushane
 
Når kommer våren?
28.05.2011
Birger Knudsen
Kramvika (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
27.05.2011 Ankomst brushane
 
Når kommer våren?
24.05.2009
Tone M. Bjørstad
Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
24.05.2009 Ankomst brushane
 
Når kommer våren?
13.05.2009
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
10.05.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.05.2009 Ankomst strandsnipe
13.05.2009 Ankomst grønnstilk
12.05.2009 Ankomst løvsanger
13.05.2009 Ankomst tårnseiler
06.05.2009 Ankomst storlom
06.05.2009 Ankomst brushane
 
Når kommer våren?
06.06.2008
Tove Hirsti
Masjokdalen (Deatnu - Tana, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
06.06.2008 Ankomst gulerle
29.05.2008 Ankomst brushane
 
Når kommer våren?
19.05.2007
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
19.05.2007 Ankomst brushane
 
Dyreobservasjoner
21.08.2005
NOF Hordaland
Fedje (Fedje, Vestland)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Myrsnipe (Calidris alpina)
Brushane (Calidris pugnax)
Tornirisk (Carduelis cannabina)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Ringdue (Columba palumbus)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Havsvale (Hydrobates pelagicus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappspove (Limosa lapponica)
Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Linerle (Motacilla alba)
Storspove (Numenius arquata)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Fuglekonge (Regulus regulus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Skogsnipe (Tringa ochropus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Når kommer våren?
12.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
12.05.2005 Ankomst dvergfalk
12.05.2005 Ankomst heilo
12.05.2005 Ankomst brushane
12.05.2005 Ankomst lappspurv
 
Når kommer våren?
15.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
06.04.2003 Ankomst bergirisk
26.02.2003 Ankomst gravand
11.03.2003 Ankomst heilo
13.05.2003 Ankomst brushane
04.03.2003 Ankomst lappspove
10.04.2003 Ankomst lappspurv
 
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
10.03.2002 Ankomst gravand
23.02.2002 Ankomst tjeld
09.05.2002 Ankomst grønnstilk
26.03.2002 Ankomst brunnakke
11.05.2002 Ankomst fjellerke
01.03.2002 Ankomst sandlo
10.05.2002 Ankomst brushane
14.03.2002 Ankomst skjærpiplerke
12.05.2002 Ankomst gulerle
06.04.2002 Ankomst steinskvett
04.04.2002 Ankomst bergirisk
23.03.2002 Ankomst tornirisk
14.03.2002 Ankomst sivspurv
24.02.2002 Ankomst snøspurv
06.02.2002 Ankomst vipe
19.03.2002 Ankomst heilo
 
VANDA: Fugler
14.09.1989
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Krikkand (Anas crecca)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Brushane (Calidris pugnax)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Grønnstilk (Tringa glareola)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
27.05.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Gråmåke (Larus argentatus)
Horndykker (Podiceps auritus)
Rødstilk (Tringa totanus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tårnseiler (Apus apus)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Granmeis (Poecile montanus)
Snipe (Scolopacidae sp.)
Tringa