Hopp til hovedinnhold

Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)

Fugler ved foringsplassen
01.07.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Pilfink (35)
Grønnfink (15)
Bokfink (8)
Ringdue (5)
Kråke (4)
Kjernebiter (3)
Linerle (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Stillits (1)
Storspove (1)
Vaktel (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.06.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugler ved foringsplassen
10.06.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Pilfink (20)
Grønnsisik (15)
Grønnfink (10)
Ringdue (7)
Bokfink (6)
Stær (6)
Sanglerke (5)
Kjernebiter (3)
Linerle (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Blåmeis (1)
Storspove (1)
Svarttrost (1)
Vaktel (1)
Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
Når kommer våren?
03.06.2024
Paal-Magnus Solvang
Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
03.06.2024 Ankomst gluttsnipe
03.06.2024 Sang for første gang gluttsnipe
Når kommer våren?
01.06.2024
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
27.05.2024 Ankomst rugde
Fugler ved foringsplassen
17.05.2024
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
Gråsisik (35)
Grønnfink (15)
Bjørkefink (10)
Trane (10)
Dompap (8)
Stokkand (8)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Dobbeltbekkasin (4)
Kråke (4)
Skjære (2)
Storspove (2)
Når kommer våren?
17.05.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
10.05.2024 Ankomst småspove
Når kommer våren?
17.05.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
17.05.2024 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
16.05.2024
LARS MAGNE TARALDSET
Taraldset (Volda, Møre og Romsdal)
19.04.2024 Ankomst linerle
19.04.2024 Sang for første gang linerle
25.04.2024 Ankomst storspove
26.04.2024 Sang for første gang storspove
Fugleobservasjoner
12.05.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Storspove (Numenius arquata)
Heilo (Pluvialis apricaria)
Når kommer våren?
13.05.2024
Anne Frøyland Olsen
Sommerbakken (Målselv, Troms)
07.05.2024 Ankomst bjørkefink
12.05.2024 Reirbygging blåmeis
11.05.2024 Ankomst enkeltbekkasin
12.05.2024 Reirbygging kjøttmeis
11.05.2024 Ankomst linerle
11.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
12.05.2024
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
11.05.2024 Ankomst heilo
12.05.2024 Ankomst linerle
12.05.2024 Ankomst småspove
12.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
12.05.2024
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.05.2024 Blomstring bakkesoleie
10.05.2024 Ankomst enkeltbekkasin
10.05.2024 Sang for første gang enkeltbekkasin
12.05.2024 Blomstring gjerdevikke
12.05.2024 Ankomst rødstilk
12.05.2024 Ankomst strandsnipe
12.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika
12.05.2024 Blomstring åkerforglemmegei
Fugler ved foringsplassen
11.05.2024
Per Ivar Jaksland
Nystulvassvegen 336 (Notodden, Telemark)
Enkeltbekkasin (2)
Kanadagås (2)
1 - 15 av 2 108 siste»»