Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)

Når kommer våren?
18.09.2019
Paal-Magnus Solvang
Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
16.09.2019 Ankomst lappspove
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (7)
Kaie (5)
Kjøttmeis (5)
Trane (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Måltrost (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Taksvale (1)
Fugler ved foringsplassen
30.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kaie (6)
Pilfink (6)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
29.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (6)
Flaggspett (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
26.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (5)
Trane (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Storspove (2)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
24.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (6)
Skjære (5)
Tårnfalk (4)
Flaggspett (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Bokfink (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Storspove (2)
Fugler ved foringsplassen
30.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Kjøttmeis (8)
Skjære (5)
Svarthvit fluesnapper (5)
Bjørkefink (4)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Måltrost (4)
Gråmåke (2)
Linerle (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Løvsanger (1)
Rugde (1)
Sangsvane (1)
Slagugle (1)
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Ankomst strandsnipe
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Måltrost (2)
Sangsvane (2)
Sivsanger (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rugde (1)
Fugler ved foringsplassen
20.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Trane (4)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Storspove (2)
Fugler ved foringsplassen
19.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Trane (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Skogdue (1)
Fugler ved foringsplassen
18.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Storspove (2)
Trane (2)
Katt (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
16.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (6)
Trane (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Katt (1)
Rødrev (1)
Svarttrost (1)
1-15 av 1615 siste»»