Familie: Tjeldfamilien (Haematopodidae)

Når kommer våren?
18.03.2003
Linesøy skole
Lines (Åfjord, Trøndelag)
05.02.2003 Blomstring selje
18.03.2003 Blomstring blåveis
17.02.2003 Blomstring hestehov
27.02.2003 Ankomst tjeld
15.03.2003 Ankomst vipe
09.03.2003 Ankomst stær
 
Når kommer våren?
17.03.2003
Sandnes skule
Kvingo (Masfjorden, Vestland)
15.03.2003 Ankomst tjeld
 
Når kommer våren?
13.03.2003
Skram skule
Måløy (Kinn, Vestland)
09.03.2003 Ankomst tjeld
 
Når kommer våren?
26.02.2003
Skjervøy skole
Skjærvøya (Osen, Trøndelag)
23.02.2003 Blomstring hestehov
26.02.2003 Ankomst tjeld
 
Fugleliv langs kyst og vatn
13.06.2002
Store Bergan skole
Granholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Makrellterne (Sterna hirundo)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
07.06.2002
Ebbestad skole
Knemsstranda (Drammen, Viken)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kanadagås (Branta canadensis)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Gravand (Tadorna tadorna)
 
Når kommer våren?
14.06.2002
Førland skule
Førland (Tysvær, Rogaland)
01.04.2002 Blomstring hestehov
25.03.2002 Ankomst tjeld
23.03.2002 Ankomst vipe
23.04.2002 Ankomst gjøk
01.04.2002 Ankomst sanglerke
03.03.2002 Ankomst svarttrost
15.04.2002 Ankomst gråtrost
12.04.2002 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.2002 Ankomst stær
02.04.2002 Ankomst bokfink
20.03.2002 Blomstring løvetannslekta
 
Fugleliv langs kyst og vatn
04.06.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
25.04.2002
Sunnylven skule
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
30.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
23.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Gråspurv (Passer domesticus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
21.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
13.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
10.05.2002
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
17.04.2002
Nyborg skole
Øysand (Melhus, Trøndelag)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Myrsnipe (Calidris alpina)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Kaie (Corvus monedula)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Storspove (Numenius arquata)
Pilfink (Passer montanus)
Skjære (Pica pica)
Jernspurv (Prunella modularis)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gravand (Tadorna tadorna)
««første 1 876 - 1 877 av 1 877