Familie: Tranefamilien (Gruidae)

Fugler ved foringsplassen
06.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (9)
Trane (8)
Kjøttmeis (6)
Tårnseiler (6)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
05.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Trane (12)
Pilfink (9)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Hagesanger (1)
Fugler ved foringsplassen
04.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (12)
Spurvehauk (12)
Trane (12)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
03.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Gråtrost (20)
Trane (15)
Pilfink (9)
Kjøttmeis (6)
Tårnseiler (6)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Katt (3)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
02.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Trane (18)
Fugler ved foringsplassen
01.08.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Trane (8)
Kjøttmeis (6)
Kaie (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Linerle (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
30.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (7)
Kjøttmeis (6)
Skjære (3)
Trane (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Linerle (2)
Fugler ved foringsplassen
27.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (6)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
26.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (8)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Linerle (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Tårnseiler (8)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (4)
Låvesvale (4)
Trane (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Linerle (2)
Fugler ved foringsplassen
23.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Taksvale (6)
Trane (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Linerle (2)
Fugler ved foringsplassen
19.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Gråtrost (20)
Pilfink (7)
Skjære (5)
Trane (5)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
18.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Gråtrost (16)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
17.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Gråtrost (18)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (6)
Trane (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
16.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Trane (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Katt (1)
1-15 av 524 siste»»