Slekt: Mergus

Fugleobservasjoner
11.09.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Tretåspett (Picoides tridactylus)
Fugleobservasjoner
04.09.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
04.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Siland (Mergus serrator)
Fugleobservasjoner
19.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)
Siland (Mergus serrator)
Fugleobservasjoner
04.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
30.04.2020
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Innlandet)
26.04.2020 Ankomst ringtrost
21.04.2020 Ankomst linerle
30.04.2020 Ankomst laksand
19.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugleobservasjoner
28.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
25.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Toppand (Aythya fuligula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
24.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Toppand (Aythya fuligula)
Kvinand (Bucephala clangula)
Siland (Mergus serrator)
Når kommer våren?
24.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
24.04.2020 Ankomst toppand
24.04.2020 Ankomst siland
Fugleobservasjoner
21.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Fugler ved foringsplassen
19.04.2020
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Snøspurv (150)
Gråmåke (50)
Fjæreplytt (20)
Ærfugl (15)
Fiskemåke (12)
Kråke (10)
Skjære (10)
Grågås (9)
Svartbak (8)
Kjøttmeis (6)
Siland (6)
Storskarv (6)
Tjeld (6)
Granmeis (5)
Gråspurv (5)
Stær (5)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Rødrev (1)
Teist (1)
 
Fugleobservasjoner
17.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Krikkand (Anas crecca)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
09.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dvergspett (Dendrocopos minor)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
27.03.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
26.03.2020 Ankomst siland
26.03.2020 Ankomst gråsisik
 
1-15 av 717 siste»»