Slekt: Mergus

Fugler ved foringsplassen
01.01.2021
Børge Henanger
Bastneset 30 (Askøy, Vestland)
Ærfugl (300)
Stokkand (30)
Storskarv (30)
Gråspurv (25)
Svartbak (25)
Kjøttmeis (15)
Kråke (15)
Skjære (12)
Stær (12)
Svarttrost (12)
Blåmeis (10)
Spettmeis (10)
Grønnfink (8)
Gulspurv (7)
Gjerdesmett (6)
Granmeis (6)
Gråhegre (6)
Laksand (6)
Rødstrupe (6)
Knoppsvane (4)
Lappfiskand (4)
Linerle (4)
Pilfink (4)
Ringdue (4)
Tyrkerdue (4)
Bokfink (3)
Måltrost (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Grønnspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2021
Ruth Elisabeth Nesheim
Hanasandveien 792 (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (12)
Blåmeis (9)
Fiskemåke (4)
Svarttrost (4)
Gråmåke (2)
Pilfink (2)
Siland (2)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Toppskarv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Gunnar Bjørn Gade
Båtstangveien 86 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (23)
Kråke (8)
Siland (8)
Ærfugl (8)
Ringdue (7)
Kvinand (5)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Knoppsvane (2)
Stokkand (2)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Cathrine Kvalvik
Skotnes (Askøy, Vestland)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Siland (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Rødstrupe (1)
Storskarv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Roger Lien
Fiksdal (Vestnes, Møre og Romsdal)
Gulspurv (7)
Siland (7)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Oter (4)
Rådyr (4)
Blåmeis (3)
Gråmåke (3)
Storskarv (3)
Gråhegre (2)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Svartbak (2)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Når kommer våren?
07.01.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
05.01.2021 Ankomst siland
 
Fugler ved foringsplassen
03.01.2021
Marit Bergvoll
Toskavegen 562 (Alver, Vestland)
Gråmåke (8)
Kråke (6)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugleobservasjoner
11.09.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Tretåspett (Picoides tridactylus)
Fugleobservasjoner
04.09.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
04.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Siland (Mergus serrator)
Fugleobservasjoner
19.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)
Siland (Mergus serrator)
Fugleobservasjoner
04.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
30.04.2020
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Innlandet)
26.04.2020 Ankomst ringtrost
21.04.2020 Ankomst linerle
30.04.2020 Ankomst laksand
19.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugleobservasjoner
28.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
25.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Toppand (Aythya fuligula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Laksand (Mergus merganser)
1-15 av 724 siste»»