Hopp til hovedinnhold

Slekt: Mergellus

Fugler ved foringsplassen
01.01.2021
Børge Henanger
Bastneset 30 (Askøy, Vestland)
Ærfugl (300)
Stokkand (30)
Storskarv (30)
Gråspurv (25)
Svartbak (25)
Kjøttmeis (15)
Kråke (15)
Skjære (12)
Stær (12)
Svarttrost (12)
Blåmeis (10)
Spettmeis (10)
Grønnfink (8)
Gulspurv (7)
Gjerdesmett (6)
Granmeis (6)
Gråhegre (6)
Laksand (6)
Rødstrupe (6)
Knoppsvane (4)
Lappfiskand (4)
Linerle (4)
Pilfink (4)
Ringdue (4)
Tyrkerdue (4)
Bokfink (3)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold)
Kvinand (200)
Ærfugl (35)
Kråke (30)
Siland (25)
Gråspurv (20)
Stokkand (18)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Gråmåke (12)
Pilfink (8)
Svartbak (6)
Skjære (4)
Knoppsvane (3)
Laksand (3)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Alke (1)
Dvergdykker (1)
Gjerdesmett (1)
Gulspurv (1)
Lappfiskand (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
20.06.2012
Vidar Olsen
jorbajavre (Guovdageaidnu - Kautokeino, Finnmark)
15.06.2012 Ankomst lappfiskand
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Finn Jørgensen
Bankebroa (Lindesnes, Agder)
Stokkand (60)
Gråmåke (45)
Knoppsvane (36)
Kvinand (30)
Kråke (23)
Hettemåke (15)
Siland (9)
Fiskemåke (6)
Toppand (5)
Laksand (4)
Storskarv (3)
Svartbak (3)
Ærfugl (3)
Lappfiskand (2)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2002
Granly skole
Borrevannet (Horten, Vestfold)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppdykker (Podiceps cristatus)