Slekt: Melanitta

Når kommer våren?
11.05.2009
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.05.2009 Ankomst krikkand
08.04.2009 Ankomst svartand
08.05.2009 Ankomst sjøorre
08.05.2009 Ankomst småspove
 
Dyreobservasjoner
12.02.2009
Fauskanger barne- og ungdomsskole
Herdla (Askøy, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)
Svartand (Melanitta nigra)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
 
Dyreobservasjoner
12.02.2009
Fauskanger barne- og ungdomsskole
Herdla (Askøy, Vestland)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Siland (Mergus serrator)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Daniel Skjauff
Syrinveien (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Gråmåke (2)
Svartand (1)
Svartbak (1)
 
Når kommer våren?
03.05.2008
Svein Ingebrigtsen
Kolvik (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2008 Ankomst grågås
03.05.2008 Ankomst jordugle
03.05.2008 Ankomst sjøorre
 
Når kommer våren?
04.04.2008
Lars Slettom
Vinnan og Velvangen naturreservat (Stjørdal, Trøndelag)
01.04.2008 Ankomst gravand
01.04.2008 Ankomst stær
01.04.2008 Ankomst sjøorre
01.04.2008 Ankomst ærfugl
01.04.2008 Ankomst sandlo
01.04.2008 Ankomst kvinand
01.04.2008 Ankomst svartand
 
Når kommer våren?
04.04.2008
Lars Slettom
Flatholman (Malvik, Trøndelag)
04.04.2008 Ankomst gravand
04.04.2008 Ankomst kanadagås
04.04.2008 Ankomst hettemåke
04.04.2008 Ankomst ærfugl
04.04.2008 Ankomst sjøorre
04.04.2008 Ankomst fiskemåke
 
Fugleliv langs kyst og vatn
10.11.2005
didrik
struten (Fredrikstad, Viken)
Alke (Alca torda)
Fugler (Aves)
Svartand (Melanitta nigra)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Ærfugl (Somateria mollissima)
 
Når kommer våren?
12.05.2006
NOF Hordaland
Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
12.05.2006 Ankomst sjøorre
15.05.2006 Ankomst taksvale
 
Når kommer våren?
25.05.2005
NOF Hordaland
Maurset (Eidfjord, Vestland)
21.05.2005 Ankomst sjøorre
 
Fugleliv langs kyst og vatn
10.09.2003
Nyborg skole
Øysand (Melhus, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Siland (Mergus serrator)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
VANDA: Fugler
18.09.1990
Fræna vidaregåande skole
Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Toppand (Aythya fuligula)
Fiskemåke (Larus canus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Linerle (Motacilla alba)
Gråspurv (Passer domesticus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
02.09.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Toppand (Aythya fuligula)
Ravn (Corvus corax)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Sandsvale (Riparia riparia)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
««første 61-63 av 63