Slekt: Anser

Når kommer våren?
18.01.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
14.01.2021 Ankomst grågås
 
Fugleobservasjoner
28.09.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Fugleobservasjoner
25.09.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2019
Wenche Kanstsd
Skjulstadveien (Salangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grågås (78)
Grønnfink (34)
Kjøttmeis (31)
Gråspurv (22)
Blåmeis (20)
Bjørkefink (14)
Gulspurv (13)
Dompap (12)
Skjære (8)
Bokfink (6)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (3)
Jordugle (3)
Kongeørn (3)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
 
Når kommer våren?
05.07.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
22.03.2020 Sang for første gang grågås
22.03.2020 Ankomst grågås
 
Fugler ved foringsplassen
06.03.2020
Torill Elisabeth Revheim
Revheim (Osterøy, Vestland)
Grågås (14)
Når kommer våren?
01.05.2020
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
26.04.2020 Ankomst vipe
26.04.2020 Ankomst trane
05.04.2020 Ankomst tjeld
26.04.2020 Ankomst storspove
26.04.2020 Blomstring hestehov
26.04.2020 Ankomst gråtrost
26.04.2020 Ankomst grågås
26.04.2020 Ankomst gravand
 
Fugleobservasjoner
26.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Grågås (Anser anser)
Kanadagås (Branta canadensis)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2020
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fiskemåke (20)
Gråmåke (10)
Svartbak (10)
Grågås (4)
Hettemåke (4)
Sangsvane (4)
Storspove (4)
 
Når kommer våren?
22.04.2020
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
21.04.2020 Ankomst grågås
 
Når kommer våren?
21.04.2020
Alvøen skole
Alvøen (Bergen, Vestland)
21.04.2020 Reirbygging tjeld
21.04.2020 Gåsunger selje
21.04.2020 Blomstring hvitveis
21.04.2020 Blomstring hestehov
21.04.2020 Ankomst grågås
21.04.2020 Bladsprett (musøre) bjørk
21.04.2020 Voksenstadiet skogsmaur
21.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugler ved foringsplassen
19.04.2020
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Snøspurv (150)
Gråmåke (50)
Fjæreplytt (20)
Ærfugl (15)
Fiskemåke (12)
Kråke (10)
Skjære (10)
Grågås (9)
Svartbak (8)
Kjøttmeis (6)
Siland (6)
Storskarv (6)
Tjeld (6)
Granmeis (5)
Gråspurv (5)
Stær (5)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Rødrev (1)
Teist (1)
 
Når kommer våren?
19.04.2020
Birgit Kværnø
Håkjerringnes, 8220 Røsvik (Sørfold, Nordland)
23.04.2020 Ankomst linerle
26.03.2020 Ankomst vipe
10.04.2020 Ankomst storspove
29.03.2020 Ankomst snøspurv
07.04.2020 Ankomst grågås
 
Fugleobservasjoner
18.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Grågås (Anser anser)
Når kommer våren?
18.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
18.04.2020 Ankomst grågås
1-15 av 604 siste»»