Slekt: Anser

Når kommer våren?
10.02.2020
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Sogn og Fjordane)
10.02.2020 Sang for første gang grågås
10.02.2020 Ankomst grågås
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Bjørkefink (48)
Kråke (45)
Gråspurv (18)
Stær (16)
Bokfink (11)
Grønnsisik (11)
Skjære (9)
Grågås (8)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (8)
Blåmeis (7)
Ringdue (5)
Tyrkerdue (4)
Grønnfink (3)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Hønsehauk (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Peggy Thorbjørnsen
Kjærnes (Ås, Akershus)
Grønnsisik (50)
Gråmåke (27)
Kråke (9)
Pilfink (5)
Stillits (4)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Grågås (2)
Knoppsvane (2)
Kvinand (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Storskarv (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Rolf Haukaas
Dragsvik (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Grønnsisik (40)
Kjøttmeis (37)
Blåmeis (17)
Grågås (17)
Dompap (3)
Nøtteskrike (3)
Kattugle (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Nøttekråke (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Ingrid Clothier
Rønsenvegen 120 (Eidsvoll, Akershus)
Sangsvane (75)
Blåmeis (22)
Pilfink (18)
Grønnsisik (13)
Kjøttmeis (8)
Grågås (6)
Dompap (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Kattugle (1)
Kråke (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Viggo Ree
Kastanjeveien 3 Stokke (Sandefjord, Vestfold)
Gråspurv (80)
Skjære (35)
Pilfink (20)
Kaie (10)
Bydue (8)
Kråke (7)
Blåmeis (4)
Grågås (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2020
Gustav Thorsø Mohr
Thorsø herregård (Fredrikstad, Østfold)
Grågås (150)
Gråspurv (35)
Kaie (23)
Pilfink (17)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Skjære (1)
 
Når kommer våren?
26.01.2020
KARI NICOLAYSEN
Hasselgården Jomfruland (Kragerø, Telemark)
11.01.2020 Ankomst grågås
10.01.2020 Ankomst bokfink
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Bjørkefink (56)
Kråke (50)
Stær (33)
Gråspurv (15)
Grønnsisik (15)
Bokfink (12)
Grågås (10)
Skjære (10)
Kjøttmeis (8)
Ringdue (8)
Svarttrost (8)
Blåmeis (7)
Grønnfink (5)
Tyrkerdue (4)
Rødstrupe (3)
Gjerdesmett (2)
Spettmeis (2)
Gråtrost (1)
Kattugle (1)
Pilfink (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Bjørkefink (56)
Kråke (35)
Gråspurv (15)
Grønnsisik (15)
Bokfink (12)
Stær (12)
Grågås (10)
Skjære (9)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (7)
Ringdue (6)
Blåmeis (5)
Tyrkerdue (4)
Rødstrupe (3)
Gjerdesmett (1)
Pilfink (1)
Rødvingetrost (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Nardo skole
Dragvoll (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Spettmeis (4)
Grågås (3)
Løvmeis (3)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.02.2019
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (50)
Kaie (40)
Skjære (13)
Ringdue (12)
Stær (12)
Bokfink (10)
Grågås (10)
Gråspurv (10)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Fiskemåke (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
19.07.2019
Geir Otto Myrann
Son (Vestby, Akershus)
Stripegås (1)
Når kommer våren?
15.05.2019
Torill Elisabeth Revheim
Revheim (Osterøy, Hordaland)
15.05.2019 Ankomst grågås
 
1-15 av 565 siste»»