Hopp til hovedinnhold

Familie: Andefamilien (Anatidae)

 • Skjeand (Anas clypeata)
  Skjeand (Anas clypeata) Paal-Magnus Solvang (29.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (30.04.2024)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (30.04.2024)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Kari Bruvold (25.03.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Heine A. Halstensen (27.01.2024)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Trude Klubnes Robert (17.01.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Nikolaj Bugge Erstad (29.09.2023)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Nikolaj Bugge Erstad (29.09.2023)
 • Knoppsvane (Cygnus olor)
  Knoppsvane (Cygnus olor) Nikolaj Bugge Erstad (29.09.2023)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Gunnvor Iren Molværsmyr (28.01.2023)
 • Mandarinand (Aix galericulata)
  Mandarinand (Aix galericulata) Gunnvor Iren Molværsmyr (28.01.2023)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Hans Ove Garnes (29.01.2023)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (18.05.2022)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) (21.04.2022)
 • Grågås (Anser anser)
  Grågås (Anser anser) Karin Gauslaa (20.04.2022)
 • Gravand (Tadorna tadorna)
  Gravand (Tadorna tadorna) Roar Skjeret (14.04.2022)
 • Gravand (Tadorna tadorna)
  Gravand (Tadorna tadorna) Roar Skjeret (14.04.2022)
 • Kvinand (Bucephala clangula)
  Kvinand (Bucephala clangula) Elisabeth Solheim (06.02.2022)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Gunnvor Iren Molværsmyr (30.01.2022)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Gunnvor Iren Molværsmyr (30.01.2022)
 • Ærfugl (Somateria mollissima)
  Ærfugl (Somateria mollissima) Kirsti Hundstad (25.06.2021)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Kari Sjøvoll (29.01.2022)
 • Ærfugl (Somateria mollissima)
  Ærfugl (Somateria mollissima) Kirsti Hundstad (25.06.2021)
 • Ærfugl (Somateria mollissima)
  Ærfugl (Somateria mollissima) Roy Kollersen (29.01.2022)
 • Praktærfugl (Somateria spectabilis)
  Praktærfugl (Somateria spectabilis) Roy Kollersen (29.01.2022)
 • Knoppsvane (Cygnus olor)
  Knoppsvane (Cygnus olor) Frede Thorsheim (01.01.2022)
 • Ærfugl (Somateria mollissima)
  Ærfugl (Somateria mollissima) Turid Daae (31.12.2021)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Roar Skjeret (29.12.2021)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) (24.08.2021)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) (24.08.2021)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Åsmund Berg (02.08.2021)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (29.04.2021)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (28.04.2021)
 • Hvitkinngås (Branta leucopsis)
  Hvitkinngås (Branta leucopsis) Margret Andersen (20.04.2021)