Familie: Skarvefamilien (Phalacrocoracidae)

Fugler ved foringsplassen
20.10.2019
Trond Helge Jensen
Strand Tønsnes (Tromsø, Troms)
Sidensvans (30)
Storskarv (25)
Gråtrost (9)
Grønnfink (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Stokkand (7)
Dompap (6)
Kråke (5)
Rødvingetrost (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Fuglekonge (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Gransanger (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Laksand (23)
Fiskemåke (21)
Stokkand (20)
Låvesvale (16)
Toppand (11)
Krikkand (10)
Kvinand (9)
Sangsvane (8)
Taksvale (5)
Kanadagås (4)
Linerle (4)
Hettemåke (3)
Sandsvale (2)
Storskarv (2)
Dverglo (1)
Gulerle (1)
Svartbak (1)
Når kommer våren?
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle
Fugleliv langs kyst og vatn
24.03.2019
Richard
Elnastangen (Asker, Akershus)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Fugler (Aves)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugler ved foringsplassen
02.03.2019
Trond Asbjørn Aamodt
Bingsfossen (Sørum, Akershus)
Stokkand (15)
Brunnakke (6)
Fossekall (5)
Storskarv (3)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
16.02.2019
Trine Lise Fjelldal
Hage Lønset (Molde, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (12)
Gråspurv (7)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Svartmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Skjære (1)
Storskarv (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Geir Klaveness
Bestum (Oslo)
Gråspurv (5)
Pilfink (5)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Blåmeis (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Turid Iversen
Pampusvegen 25, 6285 Storekalvøy (Haram, Møre og Romsdal)
Gråhegre (13)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Havørn (3)
Kråke (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kongeørn (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jana Vogel
Lødingen tettsted (Lødingen, Nordland)
Storskarv (16)
Gråmåke (7)
Skjære (3)
Elg (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
Julian Bell
Nautnes (Øygarden, Hordaland)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Gråmåke (4)
Kråke (4)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Kjell Inge Kaldhussæter
ytre torvund (Høyanger, Sogn og Fjordane)
Gråmåke (20)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (9)
Blåmeis (8)
Storskarv (8)
Granmeis (5)
Kråke (4)
Siland (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Tryggheim Strand AS
Krossvatn (Strand, Rogaland)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Hauk Paulsen
Solgløtt, Vanvikan (Leksvik, Nord-Trøndelag)
Gulspurv (89)
Gråmåke (17)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Storskarv (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Knut Skoghei
Verpingsvågen (Fjaler, Sogn og Fjordane)
Kjøttmeis (7)
Sangsvane (7)
Siland (5)
Grønnsisik (3)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kongeørn (2)
Granmeis (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
Toppskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Storskarv (50)
Grønnsisik (25)
Kråke (25)
Gråmåke (20)
Gråsisik (15)
Svartbak (15)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (8)
Løvmeis (6)
Blåmeis (5)
Furukorsnebb (5)
Granmeis (5)
Havørn (5)
Siland (5)
Grønnfink (3)
Rugde (3)
Svartmeis (3)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Oter (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Orrfugl (1)
Rødstrupe (1)
Skjærpiplerke (1)
Spurvehauk (1)
1-15 av 492 siste»»