Hopp til hovedinnhold

Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)

Har du sett årets fugl?
15.07.2024
Uregistrert fugleobservatør
Oven (Fredrikstad, Østfold)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
 
Fugler ved foringsplassen
01.07.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Pilfink (35)
Grønnfink (15)
Bokfink (8)
Ringdue (5)
Kråke (4)
Kjernebiter (3)
Linerle (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Stillits (1)
Storspove (1)
Vaktel (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.06.2024
Bente Edlund
Narumsvegen 387 (Østre Toten, Innlandet)
Vipe (4)
 
Har du sett årets fugl?
23.06.2024
Lisbeth Hansen
Lundanes (Kvam, Vestland)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.06.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Rødstilk (Tringa totanus)
 
Fugler ved foringsplassen
10.06.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Pilfink (20)
Grønnsisik (15)
Grønnfink (10)
Ringdue (7)
Bokfink (6)
Stær (6)
Sanglerke (5)
Kjernebiter (3)
Linerle (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Blåmeis (1)
Storspove (1)
Svarttrost (1)
Vaktel (1)
 
Når kommer våren?
12.06.2024
Kristian Moen
Fuglenes Hammerfest (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
11.06.2024 Ankomst makrellterne
11.06.2024 Ankomst rødnebbterne
 
Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Bente Edlund
Narumsvegen 387 (Østre Toten, Innlandet)
Gjøk (1)
Vipe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
 
Har du sett årets fugl?
06.06.2024
Uregistrert fugleobservatør
Hamar (Hamar, Innlandet)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
 
Fugler ved foringsplassen
03.06.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Ringdue (4)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Sildemåke (1)
 
Når kommer våren?
03.06.2024
Paal-Magnus Solvang
Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
03.06.2024 Ankomst gluttsnipe
03.06.2024 Sang for første gang gluttsnipe
 
Når kommer våren?
01.06.2024
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
27.05.2024 Ankomst rugde
 
Har du sett årets fugl?
29.05.2024
Uregistrert fugleobservatør
Vaulen (Stavanger, Rogaland)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
 
Når kommer våren?
24.05.2024
Grethe Nicolaysen
Søndre (Hadsel, Nordland)
22.05.2024 Ankomst rødnebbterne
 
1 - 15 av 13 915 siste»»